ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2019

Свеко Енергопроект участва в проекта на тунел „Железница“

Свеко Енергопроект участва в проекта на тунел „Железница“

Тунел „Железница“ е голям и значим проект от портфолиото на Свеко Енергопроект. С тунел „Железница“ се осигурява преминаването на участък от АМ „Струма“ през планински масив след Благоевград и преди с. Железница. Проектното решение за тунела предвижда изпълнението на двутръбен тунел, с по две платна (ленти) и еднопосочно движение във всяка тръба. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура“. Изпълнител на проекта ще бъде ДЗЗД АМ Струма Тунел 2018. Комплексността на Проекта за Тунел Железница изисква да се разработят следните проектни части: „Геология, хидрогеология и геофизика“; „Геодезия“; „Конструкции“; „Хидроизолации“; „Дренажна и отводнителна системи“; „Електрозахранване и електроснабдяване“ - съобразно т. 15.26 от Изискванията на Възложителя; „Осветление“; „Вентилация“; „Водозахранване и водоснабдяване“ - съобразно т. 15.29 от Изискванията на Възложителя; „Системи за безопасност, експлоатация и управление на тунела“; „Портали и предпортални зони“; „Централна система за мониторинг и управление“; „Технологични центрове“. „Важно да отбележим, че Тунел Железница ще бъде най-дългият пътен тунел в България, поради което с проекта осигуряваме той да отговаря на високо ниво на безопасност, системите които се предвиждат да са съгласно най – добрата световна практика и така да постигнем високо ниво на качество и безаварийна експлоатация. Тунел Железница освен това ще се изпълнява в сложни геоложки условия, което предполага един проактивен подход при вземане на техническите решения с цел минимизиране на затрудненията на изпълнителя, който има нелеката задача да изпълни тунела и да го въведе в експлоатация в един кратък срок – в рамките на три години. Като една мултидисциплинарна компания ние от Свеко изпълнихме пълния обхват на задачата за тунел Железница и то за срок от 150 дни. Това беше постигнато и благодарение на систематизираният подход, наличните компетенции и използването на модерен софтуер и напълно координиран дигитален метод за проектиране. “ - коментират от Свеко Енергопроект.