ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2019

Отговаряме по най-добрия начин на нуждите на нашите клиенти със строителни машиниОтговаряме по най-добрия начин на нуждите на нашите клиенти със строителни машини

Г-жо Генчева, в началото на нашия разговор бихте ли представила Бюро за Развитие Техника на читателите на списание Инфрабилд? Дейността на нашата фирма от нейнот ...

Фонд за устойчиви градове 
финансира широк кръг 
проекти за градско развитие Фонд за устойчиви градове финансира широк кръг проекти за градско развитие

Обърнахме се към Фонд за устойчиви градове, за да научим повече за дейността и градските проекти, които финансира. Ето какво разказаха за списание ИНФРАБИЛД Надя Данк ...

Завършихме успешно проекта за яз. „Пловдивци“, въпреки предизвикателстватаЗавършихме успешно проекта за яз. „Пловдивци“, въпреки предизвикателствата

Г-н Попов, споделете за участието на Свеко Енергопроект в проекта на язовир Пловдивци? Този проект беше истинско предизвикателство по редица причини. Развитието м ...