ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 2, 2020

Работим за постигане на модерна железопътна инфраструктураРаботим за постигане на модерна железопътна инфраструктура

Доц. Здравчев, бихте ли представили Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС) ? БАКФЖС е основана на 10 април 2003г., не ...

Произвежданите от нас ограничителни системи допринасят за по-безопасна пътна инфраструктураПроизвежданите от нас ограничителни системи допринасят за по-безопасна пътна инфраструктура

Уважаеми инж. Златев, бихте ли представили накратко КМВ - Системи за пътна сигурност на читателите на списание Инфрабилд? Компанията е основана през 2014г., като ...

Работим интензивно по всички проекти за подобряване на цялостната градска средаРаботим интензивно по всички проекти за подобряване на цялостната градска среда

Живко Веселинов Тодоров е роден на 21 септември 1981г. в Стара Загора. Завършва ГПЧЕ „Ромен Ролан“ с английски и немски език и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ...

Имаме възможност да поемаме големи поръчки с кратки сроковеИмаме възможност да поемаме големи поръчки с кратки срокове

Уважаеми г-н Димитров, в началото на нашия разговор бихте ли представили накратко Балканкерамик АД на читателите на списание ИНФРАБИЛД? Балканкерамик АД е завод з ...