ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2020

American Road Patcтhтм

Залепващ & Запечатващ елемент за локални пътни ремонти

American Road Patcтhтм

Saint-Gobain Adfors, представя едно ново и изключително иновативно решение за локални пътни ремонти- патентованият American Road PatchТМ.

Съвременните решения за ремонт на пътища не елиминират основната причина за проблема - водата. Традиционните ремонтни дейности ползват само запълване, което е временно решение. American Road PatchТМ за пътни ремонти образува уплътнен водонепропусклив слой около ремонтираната повърхност, удължавайки живота на ремонтирания участък. За разлика от традиционните решения, този продукт укрепва, запечатва дупки, пукнатини и фуги.

ЛЕСЕН, ЕФЕКТИВЕН, ОСИГУРЯВА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА РЕМОНТИТЕ

СПИРА ПОВТАРЯЩИЯ СЕ ЦИКЪЛ РЕМОНТИ

Традиционните методи за ремонт на дупки по настилката включват почистване и запълване на дупката с асфалтова смес. Проблемът е, че по-късно водата прониква вътре през фугите и проблема се появява отново.

AMERICAN ROAD PATCH е продукт, който се полага върху локален ремонт/кърпежs, за да запечата кърпежа и да спре проникването на вода. Сърцевината на продукта има армировка, което означава, че предотвратява и образуването на пукнатини.

Доказаното удължаване на експлоатационния живот до момента е 4 пъти (сравнено с 1 година живот без AMERICAN ROAD PATCH)

Инструкции за монтаж при локален ремонт/кърпеж:
- Премахнете натрошения асфалт от дупката и зоната около нея. Основата на дупката трябва да е здрава и уплътнена.
- Почистете околната повърхност,премахнете целия прах, остатъци и др. Ако остане прах или замърсена повърхност, това ще се отрази негативно на свойствата на продукта.
- Влагата трябва да бъде отстранена, ако остане влага, това ще се отрази негативно на свойствата на продукта. За да премахнете влагата в и около дупката може да използвате горелка.
- Почистете от всякакви други замърсители - сол, масло или друго нещо, което би попречило на продукта да прилепне към пътната настилка.
- Запълнете пукнатините в и около зоната на ремонта. Проникването на вода от пукнатините може да намали живота на продукта.
- Запълнете дупката със студена или гореща асфалтова смес. Сместа трябва да бъде уплътнена, така че повърхността на пълнежа да е на нивото или малко повече (позволяващо допълнително уплътняване) от нивото на пътната настилка.
- Ако монтажа се извършва при температура на околната среда равна или е над 24°C пристъпете към точка 8. При температура под от 24°C използвайте горелка да нагреете зоната на която продукта ще бъде монтиран до минимум 104°C. Поддържането на температурата на пътната повърхност до минимум 104°C е от решаващо значение, за да се гарантира, че продукта ще прилепне към съществуващата настилка. Ако използването на горелка е невъзможно, може да използвате подходящи грундове като заместител.
- Разкройте продукта, така че да застъпва с мин. 11 см повърхността около дупката. Ако две или повече парчета от продукта са нужни за покриване на дупката, се препоръчва минимално застъпване от 8 см.

Забележка: По-лесно е да режете продукта от страната на гърба/филма спрямо страната с посипката. Можете да използвате най-обикновен макетен нож.
- Разлепете филма на гърба преди монтажа върху съществуващата пътна повърхност.
- Положете продукта и го валирайте/трамбовайте. Листа/кръпката трябва да бъде натиснат по цялата си площ върху почистената и суха пътна повърхност.
- Изложете на трафик след завършване на монтажа, защото той допълнително ще уплътни и помогне на продукта в съществуващата пътна настилка.