ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2020

Двигатели на строителни машини

Все по-строгите екологични законови изисквания в ЕС принудиха производителите на строителна техника през последното десетилетие да влагат все по-сложни технологии за трет ...

Решения за градско осветлениеРешения за градско осветление

Мислейки за днешния град и трансформирането на градската среда, е начин да се мисли за по-големия въпрос за общественото осветление. Тъй като градовете се борят със сложн ...

Оползотворяване на утайките от ПСОВОползотворяване на утайките от ПСОВ

След биологичното пречистване на отпадъчните води в ГПСОВ се получават големи количества утайки-0,6-1,0% спрямо общия обем на отпадъчната вода. Освен замърсител на околна ...