ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2020

Емулгатор за битумни емулсии без ADR-класификация

Емулгатор за битумни емулсии без ADR-класификация

Бета Проинвест – един от основните доставчици на добавки за асфалт, започна доставки на нов вид емулгатор за битумни емулсии, използвани в пътното строителство. Новият продукт ROT-1 се използва за производство на катионни битумни емулсии с бързо, средно и бавно разпадане. За разлика от предлаганите досега емулгатори, това е единственият по рода си продукт без класификация ADR за вредност, опасност и токсичност за здравето и околната среда. Това е важно за пътностроителните компании най-малко поради две причини. На първо място новите правила по регламент REACH поставят стриктни изисквания за оборудване на асфалтовите бази при работа с опасни вещества, а именно инсталиране и поддържане на системи за обезвреждане и неутрализиране при случаен разлив. От друга страна са строгите процедури за съхранение, работа, изхвърляне и рециклиране на празните съдове от химически продукти с ADR-класификация.

Наред с новия емулгатор, Бета Проинвест доставя стабилизатори за битумни емулсии, регулатори на вискозитета и полимери за производство на полимер-модифицирани емулсии. Тези продукти дават възможност на фирмите да произвеждат широка гама от битумни емулсии с различни приложения: от свързващи слоеве между пластовете асфалт, през повърхностни обработки тип слари-сийл и чип-сийл, до превантивни и ремонтни дейности по метода печ-матик. Освен добавки за битумни емулсии, компанията доставя полимери за полимер-модифицирани битуми, нискотемпературни и адхезионни добавки за сцепление, добавки за студени смеси.

С въвеждането на новия емулгатор, Бета Проинвест стана единственият доставчик в България, който предлага само екологични химически добавки за пътностроителните фирми, освобождавайки ги от въвеждане и поддържане на скъпоструващи системи, правила и процедури за работа с опасни химикали.