ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2020

Избраха ръководство на Български ВиК Холдинг

Председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов е избран за председател на Управителния съвет на Българския ВиК холдинг, съобщиха от дружеството. Другите двама членове на УС са доскорошният директор на ВиК Шумен Илиян Илиев и Венцислав Тодоров, бивш ръководител на район Самоков на ВиК София. Илиян Илиев е определен да ръководи оперативно новата структура.

Управителният съвет беше избран от Надзорния съвет на холдинга, който е петчленен и е назначен от министъра на регионалното развитие и благоустройството – г-жа Петя Аврамова. Председател на Надзорния съвет е проф. Николай Лисев – ръководител на катедра „Хидравлика и хидрология“ и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. В състава на съвета влизат двама представители на МРРБ – г-жа Юра Йорданова - Витанова, която ще бъде заместник-председател, и г-н Атанас Бояджиев. Членове на Надзорния съвет ще бъдат също г-н Галин Желев от Министерство на финансите и проф. Румен Арсов – преподавател в катедра „Водоснабдяване и канализация“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия и член на редица професионални организации.

Предстои вписване на холдинга в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Български ВиК холдинг е със 100% държавно участие и с принципал министъра на регионалното развитие и благоустройството. Уставният му капитал е в размер на 1 млрд лева. Създаването на новата структура е от ключово значение за развитието на ВиК отрасъла в страната.

С участието холдинга се предвижда да се подобрят координацията и контролът в управлението на ВиК дружествата. Холдингът няма да възлага процедури по обществени поръчки, финансирани по ОПОС 2014-2020, като ВиК дружествата остават самостоятелни юридически лица, бенефициенти са по оперативната програма.

Една от първите задачи на новосъздадения Български ВиК холдинг е да подпомогне оздравяването на ВиК дружествата, за да могат да изпълнят проектите си по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, по които ще бъдат инвестирани над 2 млрд. лв. За целта трябва да бъдат усвоени успешно безвъзмездните средства от Европейския съюз, за да се подобри услугата за крайните потребители и да се намалят загубите на вода в мрежата.