ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2020

Предлагаме професионален софтуер и услуги за управление на автопарка

Разговор с Делян Костов, Управител на Frotcom България

Предлагаме професионален софтуер и услуги за управление на автопарка

Уважаеми г-н Костов, представете накратко фирма Frotcom България на читателите на списание Инфрабилд.
Frotcom България предоставя софтуер и услуги за флийт мениджмънт в България от 2008г. Предлагаме висококачествен и професионален софтуер и съпътстващи услуги, които помагат на фирмите притежаващи флота от автомобили, машини и др. да ги управляват по-ефективно, с по-малка нужда от хора заети с ежедневните дейности по управлението им и контрол, което да гарантира по-високо качество на предлагания продукт и по-високи печалби за фирмата.

За дванадесет години на пазара в България са ни се доверили повече от 1300 български фирми с различни по големина автомобилни паркове опериращи в различни сфери на бизнеса – транспорт, строителство, търговия, автомобили под наем и т.н. Изключително горди сме от факта, че голяма част от клиентите ни са с нас от самото начало през 2008г. до момента.

Споделете повече за системата за GPS проследяване и управление на автомобилния парк?
Както споменах системата е подходяща за различни по големина фирми – разполагащи с един или хиляди автомобили, както и опериращи в различни сфери на дейност, оттам и експлоатиращи различен тип автомобили – леки, камиони, строителни машини, ремаркета и т.н.

Системата е съставена от хардуер и от софтуер. Хардуерът трябва да бъде инсталиран в автомобилите, като видът му, функционалностите и съответно цената му зависят от нуждите на клиента. Което означава, че можем да предложим от стандартно проследяване на автомобилите – позициониране върху картата, до много по-комплексни данни, като данни от компютъра на автомобила – разход на гориво, моточасове, работа на силоотводен вал и много други показатели даващи информация за състоянието на автомобила и неговата цялостна работа или работата на отделни компоненти.

Софтуерът е изцяло уеб базиран, което означава, че потребителите могат да го използват от всякъде по всяко време и от всяко устройство имащо достъп до Интернет. Разработен е на модули, така че клиентите отново да могат да изберат кои функционалности да ползват съобразно нуждите си и съответно по този начин да управляват разходите, които правят за системата Frotcom. Функционалностите са многобройни: проследяване на маршрутите върху пътна карта – включително с детайли и забрани за тежкотоварни автомобили, генериране на повече от 30 вида отчети, аларми - които да бъдат зададени на автомобилите – излизане от определена зона, превишена скорост, ниво на горивото и др., мениджмънт на направените разходи, маршрутизиране и навигиране на шофьорите, въвеждане на бъдещи събития и техният контрол – могат да бъдат за застраховки, прегледи, сервиз или други дейности по автомобилите и още много други.

Софтуерът също така предлага възможности за автоматизация на голяма част от процесите, което спестява работа на служителите, като например да се генерират автоматично справки и отчети на определен период от време, които директно да се предоставят на хората имащи нужда от тях – примерно управители, счетоводители и т.н. Включително и някои изисквани по закон - пътни листи, дневник за работно време, използване в лично и работно време.

От друга страна софтуерът може да бъде свързан и с други софтуери или системи, които фирмата използва – ERP, CRM и т.н., за да обменят информация в реално време, което автоматизира и улеснява нещата още повече, тъй като въведената информация на едно място се прехвърля на друго без да е нужна човешка намеса.

Това прави всички процеси по-бързи, по-лесни и независими от хората в автомобилите или в офиса, нещо изключително актуално в текущата ситуация на пандемия и нуждата от социално дистанциране или невъзможност за работа от стандартното работно място.

Как бихте коментирали ползите за потребителя от използването на тази система?
Ползите са многобройни и се изразяват в прозрачност и яснота за начина на използване на автомобилите и активите, което неизменно води до намаляване на оперативните разходи за поддръжка и гориво, оптимизиране на работата и работното време.

Съответно намаляването на разходите води до повишаване на печалбата за фирмата, а оптимизацията на работното време до подобряване на предлаганата услуга на клиентите – без пропуснати или закъснели доставки, по-високо качество на обслужването спрямо конкурентите.

За аудиторията ще бъде интересно да научи какви са бъдещите фирмени цели и планове?
Вярваме в това, че бизнесът винаги трябва да има поставени цели и съответно екипът да начертае план за изпълнението им. Целите, които сме си поставили, са да направим Frotcom работещ още по-самостоятелно, автоматично и проактивно, което да замени служителите в извършването на ежедневните повтарящи се задачи. В момента имаме много средства, чрез които да направим това, като изкуствен интелект (AI), машийн лърнинг и други, просто трябва да се научим да ги използваме повече и по-ефективно. Също така целим и да усъвършенстваме последно добавените функционалности в системата, между тях е възможността за автоматично деклариране на тол такси в България, без нужда от инсталация на допълнително оборудване или закупуване на маршрутни карти.

Планът ни е да работим все така усърдно и задълбочено, за да постигнем поставените цели, независимо от ситуацията, пред която сме изправени. Постарали сме се да организираме бизнесът си така, че да бъдем гъвкави и да работим отвсякъде без особени затруднения и ситуации, като текущата с COVID-19, да не ни се отразяват на нормалния ритъм на работа или да засегнат клиентите ни.

Относно бъдещето, по всичко личи, че ще бъде доста интересно както за хората, така и за бизнеса. Надявам се, че повече хора и бизнеси ще успеят да преодолеят трудностите. За нас ситуациите на криза са се доказали като печеливши, защото тогава бизнесът търси решения, които да му помогнат да бъде по-добър, по-гъвкав, да спести разходи и да подобри паричния си поток, а ние предлагаме точно такива решения. Надявам се да успеем да превъзмогнем ситуацията и да излезем от нея по-силни и по-добри.