ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2020

Продължаваме по план обектите в инфраструктурата и благоустрояването на Габрово

Разговор с Таня Христова, Кмет на Община Габрово

Продължаваме по план обектите в инфраструктурата и благоустрояването на Габрово

Уважаема г-жо Христова, Габрово бе сред първите градове в страната със случаи на COVID-19, как извънредното положение ще се отрази на инвестициите в инфраструктурата, ще отпаднат ли планирани обекти?
Ситуацията, в която живеем, пренареди приоритети и реорганизира работата в почти всички сектори на икономиката. Едва ли има сфера, която ще остане незасегната от кризата. При нас тя наложи да преразгледаме планирани ангажименти, да поемем нови, да въведем финансови облекчения за дейности и услуги, пряко засегнати от извънредното положение и да разширим обхвата на социални услуги, за да бъдем в подкрепа на най-уязвимите.

До този момент не сме се отказали от обектите, заложени в Инвестиционната ни програма за 2020 г. Голяма част от тях продължават и надграждат вече стартирали инициативи. Строителство е сред дейностите, които могат да бъдат извършвани успешно, дори в по-ограничени обеми, при спазването на всички мерки срещу разпространението на COVID-19 и съобразно условията на извънредното положение.

Промени ли пандемията целите ви за настоящия мандат? Кои ще са акцентите в работата Ви през тази година?
Безспорно намалихме скоростта във всички сфери на живота. Макар с различни от планираните темпове, основната ни задача - Габрово да продължи да се превръща в модерна европейски община - остава. За нас са важни всички инвестиции, които подобряват качеството на живот, създават по-добри условия за бизнес, образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм. Преди пандемията планирахме да продължим да насочваме усилия и ресурс за кварталите на града, за поддържане и обновяване на зелените зони, за качество и ефективност на комуналните услуги, за достъпен и екологичен градски транспорт. В сферата на образованието, освен задължителната грижа за инфраструктурата, искахме да продължим инициативите за личностно развитие, планиране на бъдещето, подготовка за професионална реализация и предприемачески умения на децата и младежите.

Паралелно с това започнахме подготовка за новия програмен период, защото приоритет е и привличането на инвестиции, чрез развитие на съществуващите индустриални зони и изграждане на нова индустриална зона Габрово – Севлиево.

Не считам, че трябва да се отказваме от всички тези планове. Част от предвиденото, особено в сферата на образованието, очевидно няма да случи в сроковете, които сме планирани, но по отношение инфраструктура и благоустрояването ще започнем по план.

Какви обекти за обновяване на градската среда предстоят? Какво бихте споделила по отношение инфраструктурата на кварталите?
В последните години променяме градската среда в кварталите – благоустрояваме, подобряваме условията за паркиране, създаваме зони за отдих, спорт и детски забавления, внедрихме енергийно ефективно улично осветление в зоните около старото колело, Шести участък, бул. „Априлов“ и зоната на Шиваров мост, кв. Младост, комплекс Христо Ботев и др. Продължихме с развитие на крайречните зони, които станаха любимо място за разходка на габровци – ул. „Дунав“, ул. „Софроний Врачански“, свързахме ул. „Дунав“ и ул. „Аврам Гачев“ с пешеходен мост. Започнахме изграждане на кръгови кръстовища в градска среда, които подобряват организацията на движението, намаляват възникването на ПТП.

Миналата година започна обновяването на кв. Трендафил 1, тази година ще приключим работата по него и ще се насочим към кв. Трендафил 2 и междублоковите пространства на ул. "Свищовска" № 59-67. В ход са процедури за избор на изпълнители на новите обекти. Друг важен предстоящ обект ще бъде благоустрояването на кръстовището - между улиците „Е. Манолов“, „Чардафон“ и „Баждар“, което ще облекчи трафика и повиши безопасността в центъра на града. Естествено предвидили сме ремонти на общинска улична и пътна мрежа и съоръжения към нея.

Устойчива тенденция в последните години в нашия град е да се пристъпва към цялостно възстановяване на настилки след подмяна на ВиК инфраструктурата. Тази година е предвиден основен ремонт на водопроводната мрежа по ул. „Баба Зара“, в момента тече реконструкция на уличен водопровод и на водопроводни отклонения по ул. ”Райко Даскалов”, след което цялостно ще възстановим настилките.

Част от инвестиционната програма е и изграждане на допълнително водоснабдяване на с. Харачери. Разполагаме с готов технически проект за подобряване на ВиК инфраструктурата на кварталите Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци, Русевци и Войново. Тези инвестиции ще могат да се реализират през новия програмен период, който съвсем скоро започва.

Габрово реши големите проблеми с водоснабдяването на града чрез успешно изпълнения мащабен воден проект. Днес имаме километри обновени ВиК мрежи в града и модерни пречиствателни съоръжения за питейни и отпадъчни води. Тази инвестиция обаче не обхвана на сто процента вътрешната водопроводна мрежа. Нуждите от допълнителни инвестции в сектора остават и ако в града до голяма степен проблемите са решени, продължаваме да търсим подкрепа за селата. Миналата година приключи проектът, финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, чрез който 15 габровски села: Куката, Рачевци, Гергини, Гарван, Николчовци, Янковци, Стоевци, Божковци, Райновци, Михайловци, Враниловци, Новаковци, Смиловци, Борското, Гъбене, кв. Войново и още 10 фирми по това трасе вече получават вода от вътрешната водопроводна мрежа на Габрово.

Логичното продължение, за което вече работим, е водоснабдяването от вътрешната мрежа на града на друга група села – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци. В процес на подготовка е споразумение с МРРБ за финансиране на част от дейностите по проектиране на това водоснабдяване.

В бюджета за тази година сме заложили също проектиране на продължението на крайречните зони и на Централния кооперативен пазар, който също се нуждае от реконструкция. Една от големите на задачи тази година е и стартирането на процедурата за проектиране на нов Общ устройствен план за територия на цялата община.

Вие сте в своя трети мандат като кмет на Габрово, с кои реализирани последните години проекти се гордеете и бихте отличила като значими за общината?
Всички проекти са значими, щом подобряват живота на хората. През последните години Габрово се промени за добро и това е най-големият ни успех. Благодарение на мащабни инвестиции днес имаме съвременна ВиК инфраструктура, модерно депо за битови отпадъци, благоустроена градска среда и развитие на крайречните улици, нови паркови пространства, кръгови кръстовища, обновени училища и детски градини, газификация и чуждестранни инвестиции в производството. Габрово е привлекателен за туристи, не само заради красивите природни местности, но и с уникалните си културни обекти - градът ни носи титлата на ЮНЕСКО „Творчески град на занаятите и фолклорното изкуство“. В тази посока предстоят проекти за развитието на етнографския музей на открито „Етър“ и за реконструкция и обновяване на Регионалния исторически музей в града. Скоро ще подадем проект за обновяване на сградата на Дома на културата, а проектът за Летния театър на Габрово, който имаме амбицията да се превърне в младежки център е в процес на оценка. Искам Габрово да стане още по-уреден и транспортно достъпен, да бъде отворен за идеи и инвестиции, и привлекателен за младите. Важно предизвикателство, по което работим заедно с бизнеса и образователните институции, е да развием и утвърдим града като място, в което индустрията и новите технологии привличат млади хора с талант и амбиция за реализация.

Как ще продължите развитието на транспортната инфраструктура и модернизацията на градския транспорт?
Благодарение на проекта за развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово обновихме транспортна инфраструктура и съоръжения към нея, реконструирахме кръстовище, ремонтирахме подлези, подобрихме организацията на движението на пет от най-натоварените кръстовища в Габрово. Градският транспорт вече разполага с електронни информационни табла на 104 автобусни спирки, бордови компютри за автобусите и диспечерски център като част от информационната система за неговото управление.

Първите три броя нови екологични автобуса вече се обслужват линии на обществения транспорт в града. В началното на юни по габровските улици ще се движат още 8 нови CNG екологични автобуса, а през есента към автопарка на Общинското транспортно дружество ще присъденият и още 3 електрически кондензаторни автобуса.

Началото на обновяването на обществения транспорт в Габрово е поставено и първата стъпка в интелигентното му управление е направена. Занапред ще използваме възможностите през новия програмен период да надградим и развием тези инвестиции, включително с разработване и внедряване на нова транспортна схема, а в далечен хоризонт и с въвеждането електронно таксуване в градския транспорт.

Изведохте Габрово на челни позиции по редица показатели. В какви посоки виждате бъдещия потенциал за развитие на града и населените места в общината?
На този етап кризата с COVID-19 намали скоростта и промени приоритетите ни, а с икономическите последствия от нея тепърва ще се борим и вероятно ще трябва да работим два пъти по-усърдно. Да, градът не е само инфраструктура. Но строителството, което го промени през последните години подобрява качеството на живот. Ако градът е добър за живеене, той е добър и за инвестиции. Това е посоката, в която виждам потенциала на Габрово. Няма как да не бъда щастлива, когато градът е избиран за инвестиции от най-висок клас. Една такава многомилионна инвестиция клас А, се изпълнява в момента. И тя не е единствената от този клас в Габрово. Положихме началото на Център на компетентност към ТУ – Габрово. Единни сме с местния бизнес и образователните институции за посоката, в която искаме икономически да върви Габрово. Обходният път на града вече е факт, а за следващата му фаза - строителството на бъдещия тунел под Шипка се избират изпълнители. Самият той ще бъде силна комуникационна ос с ефект върху бизнеса и от стратегическо значение за бъдещото икономическото развитие не само Габрово, но и за цяла Северна България. Тепърва ще става все по-ясно, че Габрово с икономическия си профил, образователни възможности и бъдеща транспортна свързаност е един от индустриалните градове, които може да предложи много добри условия за високотехнологични инвеститори.