ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2020

Работим с уникални технологии за безизкопно полагане на тръбопроводи

Разговор с инж. Тихомир Тонов, Ръководител проекти, Райкомерс Конструкшън

Работим с уникални технологии за безизкопно полагане на тръбопроводи

Уважаеми инж. Тонов, как се развива компанията към днешна дата?
Несъмнено актуална тема е новият коронавирус и в глобален мащаб икономиката претърпява негативни последици от наложените противоепидемични мерки. За щастие строителството в България не беше спряно и работата продължава, макар и в намалени темпове. Много бързо трябваше да се приспособим към новата обстановка и да направим организация за безопасна работа за всички наши служители. Към момента продължаваме работата по обектите и се стремим да спазваме всички договорни срокове. Един от важните обекти, по които работим, е в Перник. Проектът е част от мерките за преодоляване на водната криза в града.

Какви дейности изпълнявате в Перник?
През февруари 2020г. активно подпомогнахме изграждането на водопровода за алтернативно водоподаване на Перник от резервоар село Мало Бучино, като, съгласно обещаната помощ от КСБ, осигурихме безвъзмездно участие на наши водопроводни екипи. През март се подписаха договори с община Перник за рехабилитация на водопроводи по две обособени позиции. Обхватът на първата касае реконструкция на Главен клон III - от гр. Перник до гр. Батановци с дължина 3472 м. Реконструкцията стартира средата на месец май. Втората обособена позиция засяга рехабилитация на Главен клон I по ул. Струма, водопроводи по ул. Отец Паисий, ул. Кракра и ул. Петко Каравелов, както и канализацията по ул. Кракра. В тази поръчка попада и подмяната на 4803 м улични водопроводи в кв. Църква. Работата в кв. Църква започна в началото на месец април и 2/3 от предвидените за подмяна водопроводи са изпълнени. Реконструкцията им извършваме основно по безизкопна технология.

Какви са технологиите, които използвате?
През 1995г. Райкомерс Конструкшън, търсейки иновативни решения, за първи път в страната използва безизкопно полагане на продуктопроводи, посредством машини за направляемо хоризонтално сондиране. Методът е икономически изгоден и с минимално отражение върху обществения живот и околната среда. Сред предимствата при са липсата на затваряне на пътни артерии, намаляването на неудобствата за жителите, не се налага продължително спиране на водоподаването. Безизкопните технологии имат положителен ефект върху околната среда, тъй като не се правят съществени разрушения на съществуваща настилка и има по-малко строителни отпадъци, а това намалява замърсяването на околната среда и допринася за по-красиви и чисти населени места. При използването на безизкопните технологии се намаляват рисковете от повреда на околните подземни комуникации, от трудова злополука, от инциденти на преминаващи около обекта.

В заключение, какви бъдещи цели и очаквания за развитие имате?
В настоящата ситуация е трудно да говорим за дългосрочни планове, въпреки че в началото на годината си поставихме амбициозни цели. 2020 е последната година от втория програмен период, през която трябва да бъде възложено строителството на ВиК проекти по ОПОС на стойност около 2/3 от целия й ресурс. Райкомерс Конструкшън има намерение да ангажира до 70% от наличния си потенциал в това направление. Работата, която предстои пред ВиК сектора през следващите 3 години, е огромна, ние сме една от водещите компании, тясно специализирани в областта, разполагаме с високвалифициран и опитен инженерно-технически екип, както и с уникални технологии и машини за безизкопно полагане на тръбопроводи. В краткосрочен план основният ни приоритет е да запазим хората си здрави, да съхраним състава и да не преустановяваме работа. Недопустимо би било структуроопределящ отрасъл на икономиката, какъвто е строителството, да спре, и разчитаме на декларираната подкрепа на правителството това да не се случи. Кризата ще премине, трябва да гледаме напред.