ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2020

Предлагаме професионален софтуер и услуги за управление на автопаркаПредлагаме професионален софтуер и услуги за управление на автопарка

Уважаеми г-н Костов, представете накратко фирма Frotcom България на читателите на списание Инфрабилд. Frotcom България предоставя софтуер и услуги за флийт менидж ...

Продължаваме по план обектите в инфраструктурата и благоустрояването на ГабровоПродължаваме по план обектите в инфраструктурата и благоустрояването на Габрово

Уважаема г-жо Христова, Габрово бе сред първите градове в страната със случаи на COVID-19, как извънредното положение ще се отрази на инвестициите в инфраструктурата, ...

Инвестираме в управление на водите в реално времеИнвестираме в управление на водите в реално време

Уважаема г-жо Динева, в началото на разговора бихте ли казала кои са актуалните проекти, по които работи Дружеството? За първа година Напоителни системи ЕАД ще бъ ...

Работим с уникални технологии за безизкопно полагане на тръбопроводиРаботим с уникални технологии за безизкопно полагане на тръбопроводи

Уважаеми инж. Тонов, как се развива компанията към днешна дата? Несъмнено актуална тема е новият коронавирус и в глобален мащаб икономиката претърпява негативни п ...