ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2020

Про Маш ЕООД представя пълния набор от решения за оборудване на SIMEM

Про Маш ЕООД представя пълния набор от решения за оборудване на SIMEM

Цялостна гама от машини за производство на бетон се предлага в световен мащаб за пътища, бетонов микс за строителството, тунелиране и минни работи. Оборудването на SIMEM вече 56 години е синоним на качество, цялостност и доверие. Про Маш ЕООД представя пълния набор от решения за оборудване на SIMEM. Тази гама от решения включва от стационарни до високо мобилни инсталации за производство на бетон, произведени за да осигурят предсказуемо производство на продукти с висока якост за специфичните изисквания на проекта. Гамата от бетонови инсталации SIMEM включва: бетонови възли, бетонови инсталации с непрекъснато действие и технологии за смесване, инталации за циментова стабиилизация, студени асфалтови смеси, където е готова да отговори на най-взискателните изисквания на проекта.

Про Маш ЕООД представя BISON - проектиран, и произведен за строителя на пътища, който цени надеждността и предвидимото качество. Изключително универсална машина, способна да произвежда RCC (бетон), бетонни настилки, основи обработени с цимент, стабилизация на почвата, студени и асфалтови смеси и студени асфалтови смеси с рециклиран материал до 500 тона на час при непрекъснато производство. BISON е идеално решение за проекти, търсещи предимството на мобилните операции, прецизно ‚ претегляне на множество агрегати и свързващи вещества, включително цименти и летяща пепел.

BISON се предлага в два модела, BISON 500 и BISON 250. Всеки модел BISON се състои от модул за пълнител, сервизен модул, модул за агрегати, като всички модули могат да се транспортират на нормален камион. Това ниво на мобилност, в допълнение към транспортния компактен метод, осигурява динамика на конфигуриране, преместване и оформление, необходими да отговорят на различните условия на проекта. Подемна техника не е необходима за монтаж. Основното устройство на BISON е хидравлично контролирано за монтиране на място (без основи) и за лесно преминаване на машината от транспортно в работно положение. Мобилни хоризонтални силози за прахови и циментови материали с капацитет 46m3 могат да бъдат позиционирани за BISON, когато се вземат предвид ограниченията по височина. Като нископрофилно монтирано ремарке за лесно транспортиране, хоризонталните силози не изискват подемна техника или основи за инсталиране. Всеки хоризонтален силоз включва интегрирана хидравлична система за придвижване на прикачен винтов транспортьор от транспортна към производствена позиция. Пакетът за силози съдържа също вибратори и флуидизация с независим въздушен компресор, плюс филтър за прах с корпус от неръждаема стомана.

BISON е изключително способна машина. С корпус на основното тяло всичко, което е необходимо за успешно претегляне, дозиране, смесване и транспортиране на готовия материал - това включва MDC непрекъснат смесител с двойни валове, 1-2 агрегата, дозиращи устройства за прах, течности и захранваща лента - BISON може да бъде допълнително оборудвани за по-големи работни способности. Съвкупно разширение за основното тяло, с горещо поцинкована конструкция и прибиращи панели за натоварване на рампата, разширява BISON с 3 допълнителни модула, като включва компактен транспортьор за пренос на материали към основния модул.

Агрегатният модул съдържа независима система за измерване и дозиране с товарни клетки за всеки контейнер. Това измерване и дозиране чрез товарните клетки се контролира от интуитивна софтуерна система SIMEM@TIC FLOW за управление на прецизно дозиране на материали за най- висококачествения резултат на продукта.ПРО МАШ

София 1000, ул. Христо Белчев 2