ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2020

Електрически строителни машиниЕлектрически строителни машини

Проактивните зелени политики на развитите страни доведоха до появяването на електромобилите. А по строителните обекти в Западна Европа започнаха да се виждат все повече к ...

Управление на органични отпадъциУправление на органични отпадъци

Нарастването на световното население неизбежно води до увеличаване потреблението на ресурси, което, от своя страна, е пряко свързано с количеството на генерираните отпадъ ...

Пречистване на индустриални отпадни водиПречистване на индустриални отпадни води

Пречистване на отпадните индустриални води от органични и неорганични замърсяващи вещества заема централно място в пречиствателната техника. Биохимичният процес на пречис ...