ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2020

Започна изпълнението на интегриран воден проект в Бургас

Започна изпълнението на интегриран воден проект в Бургас

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и инж. Ганчо Тенев, изпълнителен директор на Водоснабдяване и канализация - Бургас, подписаха договор за изпълнение на интегрирания воден проект за област Бургас. "Бургас ме изненада с безкрайната си амбиция. Ганчо Тенев е единственият директор на ВиК, който направи предложение за дълготрайно решение за водоснабдяване на цялото Черноморие за десет години напред. Благодаря на ВиК, че дойдоха с такъв великолепен продукт. Радвам се, че имам възможност да им съдействам“, заяви министър Димитров при подписването на договора.

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура, и изграждане на нови системи и съоръжения в тринадесет агломерации – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец.

Дейностите по проекта включват реконструкция на над 158км водопроводна и 22км канализационна мрежа, както и изграждане на над 80км нова ВиК мрежа. Предвидено е строителството на една нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Карнобат и реконструиране на ПСОВ-Бургас, ПСОВ-Меден рудник и ПСОВ-Обзор. Ще бъдат реконструирани две пречиствателни станции за питейни води - ПСПВ Камчия и ПСПВ Ясна Поляна.

В обхвата на проекта се включва надграждане на SCADA система и изграждане на GIS система за обособената територия на ВиК - Бургас. Системите ще са част от интелигентна измервателна инфраструктура за мониторинг на потреблението на вода с цел оптимизиране на мрежовите операции и ефективността в реално време.

C ycпeшнoтo изпълнeниe на мащабния проект 324 566 жители ще имат достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, а 279 011 жители ще се ползват от подобрени услуги във водоснабдяването. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 43 месеца.