ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2020

Новите „зелени“ теми на изложението Ecomondo 2020

Новите „зелени“ теми на изложението Ecomondo 2020

Зелената икономика във всичките є форми е част от икономическото възраждане на Европа. Визията за промяна е зададена с Европейската Зелена сделка, а Италия, като страна с отношение и решаваща роля в процесите, ще представи своя потенциал на 24-тото издание на Ecomondo - Green Technology Expo, организирано от Italian Exhibition Group (IEG). Изданието ще се проведе от 3 до 6 ноември в панаирния център в Римини, в изпълнение на проекта #safebusiness, разработен от IEG за всичките прояви на изложението. Ecomondo 2020, под научното ръководство на проф. Фабио Фава и международния Научен комитет, е платформата, на която европейската Зелена сделка ще пристигне в Италия.

Четиринадесетото издание на изложението за възобновяема енергия представлява интелигентна екосистема за производство, съхранение и използване на енергия и е единственото в Европа, което обединява предприятия, публични администрации, големи оператори и професионалисти. Четири са изложбените макросекции на кръговата и зелената икономика: oтпадъци и ресурси, води (с интегрирания воден цикъл), биоикономика, рекултивация и хидрогеоложки риск.

Преходът към възобновяема енергия преобразява градовете и Key Energy, организирано от Italian Exhibition Group, е основен популяризатор на тази трансформация. Лайтмотивът на изданието на Key Energy 2020 е „Там, където енергията среща бъдещето“. Изложението включва четири сектора: Вятърна енергия, Слънчева енергия и съхранение, Ефективност и Устойчив град - специален проект, който отбелязва своя десети рожден ден, и включва темите за: цифровизация, възстановяване на градската среда и устойчива мобилност. През тази година секторът Smart City ще бъде обогатен с раздела LUMIexpo, който ще обхване цифровите системи за ефективност на публичното и частното осветление, възобновяемата енергия, енергийните общности, ролята на потребителите, комуналните услуги като движеща сила за преобразуване на територията и електрическата мобилност.

Ecomondo e още и място за координация между наука, ключови фигури, сдружения и бизнес в един виртуален диалог с технологични отговори и визия, който очаква да бъде изпълнен. Основни партньори във веригата на стойността на конферентната програма ще бъдат Европейската комисия, ОИСР и други ключови международни организации, заедно с Conai, Агенция Ice, ARERA, Италиански консорциум за биогаз, Италиански консорциум за компостиране, Water Alliance, Национален съвет за научни изследвания, ENEA, ISPRA, Висш институт по здравеопазване, Fise Unicircular, Fise Assoambiente, Фондация за устойчиво развитие, Utilitalia, Министерство на околната среда, Министерство на икономическото развитие, Confagricoltura, Federalimentare, Federchimica, Assobioplastiche, Legambiente и националните технологични клъстери.

В рамките на проекта #safebusiness ще се гарантира безопасността за изложители, гости и персонал при изложбените площи и местата за публични срещи на панаира. Междувременно, в този процес на препроектиране на пространствата и поведението по време на събитието, Ecomondo въведе комуникационните канали с дигиталните срещи в Connect Talk и Share.

От европейската към националната политика, комуналните услуги и устойчивите технологии - диалог между мениджъри, гражданско общество и политика, в който общността на Ecomondo ще получи актуализирана и ценна информация по „зелените“ теми. За повече информация посетете сайта на изложението.