ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2020

Пешеходни и велосипедни алеи от червен асфалт

Пешеходни и велосипедни алеи от червен асфалт

В няколко различни градове на страната се изградиха или са в процес на изграждане велосипедни и пешеходни алеи с червен асфалт. Всеки от проектите в Пазарджик, Пловдив, Русе и Стара Загора се отличава със своето уникално архитектурно оформление, но всички те имат един обединителен фактор: за производството на червения асфалт е използвано последното поколение на гранулирания полимер-оцветител COLORFALT PREMIUM на нидерландската компания VENTRACO.

Използването на оцветени настилки става все по-популярно в България. Това дава редица възможности за изграждането на по-красива и функционална градска среда, съчетаваща изискванията за естетика, екологичност и ефективност.

Първоначално за производството на цветен асфалт се използваха прахообразни пигменти. Тяхното използване обаче беше съпътствано от висок риск за вдишване на опасни прахови частици, нежелано странично оцветяване и висока работна дозировка. Това доведе до разработването на гранулирания полимер-оцветителя COLORFALT, който осигурява много по-добра устойчивост на високи температури и абсолютно безпрахово приложение. Заради своите предимства COLORFALT е отличен със Златен медал и Диплом на Международния технически панаир Пловдив.

Новото поколение на гранулирания оцветител е разработен от Центъра за иновации на VENTRACO в отговор на технологичните промени в рафинериите, произвеждащи битум. Новият COLORFALT съдържа малтени за подобряване параметрите на битума, както и оптимизиран комплекс от добавки за по-интензивно оцветяване на черния битум. В резултат на това 30 кг COLORFALT са еквивалентни на 50 кг прахов пигмент и развиват интензивност на цвета, съпоставима с използването на безцветен битум. Представителят на VENTRACO в България – фирма БЕТА ПРОИНВЕСТ е доставил от началото на годината близо двадесет тона за обекти в страната и чужбина.