ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2020

Работим по знакови проекти за подобряване на градската инфраструктура

Разговор с Иво Димов, Кмет на Община Димитровград

Работим по знакови проекти за подобряване на градската инфраструктура

Уважаеми г-н Димов, последните години реализирахте редица ключови проекти, с които подобрихте инфраструктурата в общината. Бихте ли споделил в началото на разговора ни с какви приоритети стартирахте новия мандат, за да продължите успешното развитие на общината?
Подобряването качеството на живота и мотивирането на младите хора да останат да живеят тук, това са двата основни приоритета, по които работя. Те имат различно измерение и аспекти, които преминават през инфраструктурата не само като пътища, а и училища, детски градини, паркове, улици, социални центрове. В края на миналата година завърши един от най-важните за община Димитровград проекти, а именно рехабилитацията на път III-663 „Чирпан-Симеоновград“, за който години наред настоявахме пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“. Приключихме и с изграждането на единствения в Хасковска област Център за настаняване на възрастни хора с деменция, сградата там не бе ремонтирана от създаването є. Съвсем скоро завършихме и рехабилитацията на пътната настилка и подмяната на водопровода и канализацията на две от четирите от най-оживените улици в града. Напълно асфалтирани, с подменен водопровод, тротоарни пространства и нови паркинги са улиците „Патриарх Евтимий“ и „Хр. Г. Данов“, които са второстепенни, но много натоварени улици, обслужващи училища, детски градини и публични сгради. Продължаваме реализацията на втория етап на проекта, който обхваща улиците „Емилиян Станев“ и „Захари Зограф“. Средствата за този проект 2 724 000 лв. бяха отпуснати в края на миналата година от Министерски съвет. Все значими за хората от общината проекти.

Бихте ли представили пред читателите на сп. Инфрабилд по какви инфраструктурни проекти се работи в момента, както наскоро приключили, така и във ход?
По отношение на инфраструктурата работим по проекти, които вече са финансирани с европейски средства и които са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и попадат в основния списък от Инвестиционната програма на община Димитровград. В момента работим по три знакови за града проекта: благоустрояване и ремонт на най-големият ни парк „Марица“ за 3 130 000 лв., от които 1 575 966 лв. са по ОП „Региони в растеж“2014-2020 и 1 554 033 лв. са от собствено финансиране. Стартираме и ремонт на Общинския драматичен театър „Апостол Карамитев“ и културен дом „Химик“.

Реновираме и междублоково пространство в централната градска част по проект, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция, в партньорство с турската община Узункюпрю. Започва изграждането на единствения в областта Център за временно настаняване, предстои от есента да започне да функционира Центърът за възрастни хора с деменция.

Междувременно се реализират и няколко проекта, които не обхващат инфраструктурата, но имат отношение към социалния ефект върху гражданите. Един такъв е проектът за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителните уреди от твърдо на екологично гориво. Може да се каже, че ние не сме забавили темпа на работа.

Ситуацията последните месеци постави предизвикателства пред всички ни? Как се промениха плановете на Общината за тази година? В този ред на мисли, какъв е фокусът Ви до края на годината?
На първо място е здравето на хората. Моята работа е да създам всички предпоставки и да направя така, че да намаля рисковете. Предприехме редица мерки и навременни действия, благодарение на които се справяме успешно засега.

Действително общинските бюджети пострадаха значително от пандемията и не са подминати от социалните последици, които произтичат от това. Налага се да редуцираме силно капиталовата си програма със собствени средства. На местно ниво това са 42% или 2 млн. лева по-малко, в национален план недостигът в приходната част на общините е близо 41%, като данъчните приходи са намалели с 45%. Цифрите са за първото шестмесечие. Това налага много внимателно прецизиране на разходите, за да може да не се излиза от нормалното функциониране на живота по места. Намалелите приходи ще се отразят и върху календара с по-мащабни събития. Неизбежно е, но мисля, че хората проявяват разбиране.

Преди няколко седмици стартира важен обект на територията на общината, ремонт на пътя за Стара Загора. Още един изпълнен ангажимент, който бях поел пред моите съграждани по време на предизборната кампания. Това е един много натоварен и в лошо състояние десеткилометров участък, за който водих многократни разговори с пътната агенция и регионалното министерство. Виждате, че ситуацията и мерките се променят много динамично, но животът не може да спре и ние продължаваме да работим по проблемите и решаването им.

В края на разговора, бихме искали да Ви попитаме и за следващия програмен период. Какви са очакванията Ви и визията за облика на общината за следващите години?
Имам доста амбициозна програма за общината през следващите години и се опитвам да я следвам. Предстои укрепването и възстановяването на пътния моста над река Марица към три от кварталите на града и излаза за гр. Чирпан за 1.5млн. лв. Насочваме и усилия към дворовете на детските градини. С колегите от НСОРБ настояваме и се надявам да стартира Националната програма за енергийна ефективност, с която освен, че повишаваме енергийната ефективност и подобряваме визията на старите сгради, но се повишава и тяхната сигурност. Хората усетиха тези ефекти и имаме много запитвания за това, кога отново ще продължим със санирането. В община Димитровград имаме 63 сключени договора, които очакваме да бъдат финансирани при стартиране на новата програма. Освен ефекта за гражданите, тя е и глътка въздух за множество фирми от бранша и съпътстващите го дейности. Важен момент е и фактът, че политиката на ЕС „Зелената сделка“ насърчава именно обновяването на сградния фонд за намаляване на енергопотреблението.

Наред с това работим за превръщане на общината в атрактивно място за високотехнологични компании, които ангажират квалифицирани специалисти. Създаваме комфортна среда за млади хора, като подобрихме образователната инфраструктура в училищата, сега предстоят дворовете на детските градини. Бъдещето е в зелените политики, умните градове и между общинското сътрудничество и партниране.