ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2020

Бъдещето на строителния пазар е в качеството и технологиитеБъдещето на строителния пазар е в качеството и технологиите

Инж. Калистратов, в началото на разговора бихте ли представил управляваната от Вас компания? Калистратов Груп e строителна компания, базирана в София, но изпълня ...

Стремим се да бъдем водещият партньор за кофраж, скеле и компонентиСтремим се да бъдем водещият партньор за кофраж, скеле и компоненти

Тази година отбелязвате 20 години PERI в България, как бихте обобщили този период на присъствие и развитие в българския строителен сектор? Кои са поводите Ви за гордос ...

Работим по знакови проекти за подобряване на градската инфраструктураРаботим по знакови проекти за подобряване на градската инфраструктура

Уважаеми г-н Димов, последните години реализирахте редица ключови проекти, с които подобрихте инфраструктурата в общината. Бихте ли споделил в началото на разговора ни ...

Използваме иновативни подходи в проектите за ВиК мрежи и ПСОВИзползваме иновативни подходи в проектите за ВиК мрежи и ПСОВ

Инж. Найденова, бихте ли представила пред читателите на списание Инфрабилд компанията Аква Екопроект Системс? Аква Екопроект Системс ООД е създадена през 2011г. О ...