ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 5, 2020

Прилагаме интелигентни решения за устойчив градски транспорт

Интервю с Чанка Коралска, зам. кмет на Община Бургас

Прилагаме интелигентни решения за устойчив градски транспорт

Уважаема г-жо Коралска, бихте ли споделили, каква политика провежда Общината за развитие на градската мобилност и повишаване ефективността в областта на транспорта?
В Стратегията за устойчиво енергийно развитие, която обхваща периода 2011-2020г,. са включени специфични цели, насочени към подобряване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура, жилищните сгради, уличното осветление, градската мобилност, повишаване на дела на използвана енергия от ВЕИ. Проекти свързани с Градската мобилност Община Бургас реализира от 2011г. насам, като системно реализира мерки за подобряване на обществения транспорт. До момента значително е обновен автобусният парк – закупени са 67 нови автобуса, 39 от които метанови, както и 22 електрически тролейбуса. Изградена е система за бърз автобусен транспорт с цел подобряване свързаността на територията и оптимизиране на пътуванията. През 2019г. стартира и към настоящия момент, Община Бургас изпълнява нов проект, свързан с надграждането на системата за бързи автобусни линии и строителството на буферен паркинг, който ще допринесе в по-голяма степен за подобряване на трафика чрез въвеждане на интегрирана система за неговото управление.

Споделете за други устойчиви транспортни проекти в посока „умен град“ и намаляване вредното въздействие върху околната среда?
Като алтернатива за придвижване в градска среда е създадена мрежа от велосипедни алеи, която ежегодно се разширява и прави впечатление че все повече хора се възползват от нея. Изградената система, за отдаване на велосипеди под наем, която към момента разполага със 120 велосипеда, 20 от които са електрически, придобива все по-голяма популярност сред жителите на Бургас и сред гостите, особено през летния туристически сезон. На велосипеди се придвижва и част от персонала на общинска полиция. Друг важен елемент на алтернативния транспорт е електрическата мобилност, която макар и плахо набира скорост и се развива постепенно. Към момента на територията на града са изградени 3 броя зарядни общински станции за електрически автомобили, разполагаме с четири броя електрически минивани, четири автомобила и скутера за нуждите на Община Бургас и общинските предприятия.

Община Бургас работи и в посока прилагане на интелигентни решения за управление на изградените системи или така наречения „умен град“. По този начин се предоставя възможност за оптимизацията на всички процеси и подобряване на енергийната ефективност. Успешно функционират система за интегрирано управление на градския транспорт и Център за наблюдение на трафика. Успешно реализирахме пилотен проект в направлението паркиране, който предоставя информация в реално време за наличност на свободни паркоместа – 30 на брой – в близост до най-натоварената градска част непосредствено до централната сграда на Община Бургас. Това оказва положителен ефект върху околната среда, като повлиява благоприятно трафика и задръстванията.

С какви планове ще продължите развитието на електрическата мобилност в община Бургас?
Електрическата мобилност ще продължи да бъде от особена важност в дневния ред на Община Бургас. Предстои закупуване на нови 56 електрически автобуса, на един електрически миниван за нуждите на Община Бургас, инсталиране на нови 50 зарядни станции за електрически автомобили от Eldrive на ключови места в града, повишаване на броя на електрическите велосипеди в споделената система за отдаване на велосипеди под наем.

Съществуващата система за интегрирано управление на градския транспорт ще бъде наградена, като предстои създаването на интегрирана система за управление на трафика и интегрирана система за паркирането. Всички тези мерки имат за цел да ограничат трафика, да намалят задръстванията и да предложат алтернативи за устойчива градска мобилност.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама