ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2020

Най-добрата оценка за Райкомерс Конструкшън ЕАД са доволните контрагенти

Разговор с инж. Васил Василев, Директор Инфраструктурно строителство и Безизкопни технологии в Райкомерс Конструкшън ЕАД

Най-добрата оценка за Райкомерс Конструкшън ЕАД са доволните контрагенти

В началото на нашият разговор, инж. Василев, бихте ли разказали на нашите читатели за работата си в Райкомерс Конструкшън ЕАД, какво ви вдъхновява и насърчава през изминалите 21 години в компанията?
Първо искам да благодаря за предоставената ми възможност да се обърна към вашите читатели от страниците на списание Инфрабилд.

За да внеса малко яснота, бих описал с едно-две изречения, както аз я чувствам и наричам „Нашата фирма“. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е създадена през 1991 г., с предмет на дейност проектиране и строителство на водопроводни и канализационни мрежи. В развитието си компанията разширява своята дейност в областта на строителство на пречиствателни станции и депа за отпадъци. Разполага с иновативни и високопроизводителни технологии за изграждане и рехабилитация на продуктопроводи от всякакъв вид и за всякакви нужди, както и с високо технологично оборудване за безизкопното им полагане и изграждане. Като повечето ключови служители, започнали работа в новосъздадени и тепърва прохождащи частни компании в края на 90-те години, аз също макар и инженер по образование съм започнал в „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД като редови работник. Това се случи през лятото на 1999г., като фирмата макар и вече работеща от 7-8 години разполагаше с наличен състав от едва 15 - 20 човека (за сравнение към момента в броя на нашите служители е над 300, т.е. имаме ръст от над 20 пъти). Няма да влизам в подробности и конкретика за стъпките, които извървях в РАЙКОМЕРС, защото това не е фокуса на нашия разговор, а и да не отегчаваме драгите читатели, но наистина бих желал да Ви споделя, какво ме е вдъхновявало и насърчавало през годините, през всичките етапи на моето развитие. За мен отговора е много лесен, обикновен и разбираем и ако трябва да го определя с една единствена дума, то думата е ОТНОШЕНИЕ. Постъпвайки в „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, аз намерих не просто нова работа, а ново семейство. Попаднах в среда на разбиране, доверие и възможности такава, че всички кадърни млади хора имащи желание и потенциал, да могат да работят, да се доказват, развиват и да разчитат на ангажираност и подкрепа от страна на фирмата във всички аспекти. Именно тази среда, ние в „Райкомерс“ се стремим да съхраним, да поддържаме и да предаваме напред и през годините. За мен, в нашият бранш независимо от инвестирането и въвеждането на нови технологии, модели на управление, механизация и автоматизация на дейности и процеси, човешкият потенциал си остава най-крехкият и най-ценен фактор. Най-важната предпоставка за изпълнение на поети ангажименти, отстояване на позиции, постигане на поставените цели и желаните резултати. Да, важно е всеки строител да е обезпечен с надеждна и здрава техника, изрядно изготвени и работещи проекти, но и да - невъзможно е да мотивираш и да изискваш от каквато и да е машина или проект „да се раздадат“ и в кризисни ситуации да дадат всичко от себе си, ако се наложи и над 100%. Затова човешкият потенциал трябва да бъде ценен, отглеждан и развиван и то не как да е, а именно с Отношение.


Разкажете ни повече за изграждането на водопроводи по безизкопна технология и развитието през годините на направлението на Райкомерс?
През 1995 г. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е първата в България фирма, която прилага метода за безизкопно полагане на водопроводи чрез управляемо хоризонтално сондиране. 11 години по-късно компанията отново участва в изпълнението на първият за страната проект, в който се прилага вече модерната, но непозната до тогава по нашите територии технология - микротунелиране. Ако това са два важни, основни и незабравими за РАЙКОМЕРС, времеви акцента в историята на безизкопното полагане, то за създаването, развитието и разрастването на палитрата от възможности на направление „БТ“(Безизкопни Технологии), като част от структурата на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД може да се разкаже още доста. През всичките двайсет и една години, аз винаги съм бил по един или друг начин, директно или индиректно свързан със съдбата на това направление. И тук, при създаването и развитието на това направление, което образно можем да наречем семейство от фамилията на „Райкомерс“, отговорно бих казал, че с пълна сила важи и с времето е проверено, това за което Ви разказах преди малко - Отношението. През годините се срещнах и общувах с доста фирми, които също като нас приеха и започнаха да използват безизкопните технологии, откровено казано не видях някоя от тях, която да нямаше проблеми с персонала. Не случайно казвам „Персонал“, Колегите така наричаха своите служители, а за мен това винаги са били и ще продължават да бъдат моите момчета, нищо че някои вече са около 50 годишни, но с някои от тях ние сме заедно вече над 15 години. Работата на тези хора за нас е важна, отговорна и прецизна и ако „Райкомерс“ инвестира, вече неколкократно във възможно най-добрите технологии на пазара, то инвестицията в хората е ежедневна и те това го виждат и осъзнават. Машините, които ние използваме макар модерни и високотехнологични, имат нужда от „добри стопани“, професионално и отговорно отношение и всеки колега, дава всичко от себе си, за да поддържа и обслужва своевременно техниката, която използва и за която отговаря. Това ни дава възможност във всеки един момент, в който някой от нашите контрагенти ни потърси, ние да сме в готовност. Да, имаме възможност професионално и качествено да предложим и изпълним търсената от нас услуга. Благодарение на този подход успяхме да наложим и да задържим позициите си на пазара. Смятам, че тук не е нужно да внасяме акцент върху видовете технологии, оборудване и услугите, които предоставяме. С това всеки, който проявява интерес или има необходимост, може да се запознае на сайта на фирмата ни: www.raicommerce.bg , както и да бъде изслушан и подробно консултиран от нашите специалисти, ако има желание и влезе в контакт с нас на посочените отново на сайта ни телефони. Като ориентир и за да могат драгите читатели да добият обща представа за развитието и използването на безизкопните технологии в „РАЙКОМЕРС“, ще направя едно елементарно, но красноречиво сравнение. В началото, когато ние внедрявахме безизкопните технологии в българското строителство и на нашите пазари, за една година с тяхна помощ „РАЙКОМЕРС“ полагаше между 1 000 и 1 500м. годишно. В края на 2019г. (само в рамките на последните 12 месеца), ние приключихме строителната година с изградени и положени по безизкопна технология над 38 500м. продуктопроводи. Зад тези резултати естествено стои много труд, целенасочени усилия, както и изграждания през годините потенциал на фирмата, с който ние се гордеем заслужено и на които разчитаме, сега и занапред.

Инфраструктурно строителство е едно от основните направления на Райкомерс Конструкшън ЕАД, специализирано да изпълнява мащабни проекти във водния сектор. Кой от многобройните проекти за изминалите години е представлявал най-голямо предизвикателство?

Относно направление Инфраструктурно строителство мога спокойно да кажа, че към момента това е направлението което изпълнява най-мащабните капиталови обекти на територията на Република България и в чужбина. Всички проекти в известен смисъл си приличат и са еднотипни като естество и повторяемост на процесите съпътстващи цялостния етап на строителството, но пък в същото време и всеки отделен проект си има своите специфики, индивидуални особености и предизвикателства. Разнообразието от предизвикателствата при строителството е голямо и в доста случаи непредвидимо, дори за хора със значителен практически опит и рутина в сферата на строителството. При изпълнението на някои проекти предизвикателствата са в технологиите и в намирането на нови и нестандартни решения, при други в изборът на материали и обезпечаването с ресурси, а при трети- много кратките срокове на изпълнение. И така, при всеки проект нещата са индивидуални и винаги има предизвикателство, с което строителите се сблъскват, което не трябва да пренебрегват и на което трябва да бъде намерено най-доброто решение. Без да се впускам в подробности ще спомена само някои от по-значимите ни проект, изпълнени от РАЙКОМЕРС през годините:
2009 г. Изграждане на 20 км магистрален водопровод DN 1200 в гр. Русе
2010 г. Изграждане по безизкопен метод на 20 км водопроводна мрежа в централна градска част на гр. Свиленград, само за 3 календарни месеца
2015 г. Изграждане на 9 км водопровод, 12 км канализация и ПСОВ в гр. Бяла Слатина

Почти сте на финалната права с приключването на рехабилитацията на водопроводната мрежа в гр. Перник, кое беше най-голямото предизвикателство за екипите ви?
Да, наистина „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е сред избраните фирми, на които общинската администрация възложи за незабавно изпълнение - две от общо четирите обособени позиции, част от наложителната мащабната подмяна на старите водопроводи в Перник, с цел скоростното справяне с проблемите на остарялата водопреносна мрежа и водната криза в града.

Обособена позиция №1:
Реконструкция на Гл.клон III от резервоар 16 000 м3 до гр.Батановци – Изграждане на нов довеждащ водопровод с диаметри Ф500 и Ф650мм., обща ориентировъчна дължина 3 700м.

Обособена позиция №2:
Реконструкция на Гл.клон I от кафене „Рай“ до ул. „Средец“ и водопроводна мрежа в централна градска част и кв. Църква, гр. Перник – Изграждане на нови водопроводи с диаметри от Ф90 до Ф800мм., обща ориентировъчна дължина 8 950м. и нова улична канализация с диаметър Ф400мм. с обща ориентировъчна дължина 850м.

И в тази връзка, за нас като изпълнители най-голямото предизвикателство се оказа, непълната и неясна информация относно съществуващата подземна инфраструктура, както и за действащата към момента водопреносна мрежа. Този факт в процеса на строителството създаде и продължава да създава предпоставки за непредвидими аварийни ситуации, както и сериозни затруднения при прехвърляне на водоподаването от съществуващата - по новоизградената водопреносна мрежа. В резултат на това, многократно се увеличи рискът от по-продължителни времеви диапазони на безводие, при обявените предварително планови спирания на водоподаването, което пък от своя страна доведе до създаване на напрежение и основателно недоволство от страна на гражданите.

Каква беше за вас и Райкомерс 2020г до тук, предвид обстановката в страната и по света със ситуацията около Ковид 19?
За мен и Райкомерс, 2020г. стартира с продължаване на нашата работа по вече започнали през 2019г обекти. Към момента фирмата работи с пълният си капацитет, въпреки всички сътресения, извънредни мерки и динамично променяща се ситуация. Ковид 19 даде естествено своето отражение и върху нашата дейност. При нас още в самото начало беше създаден кризисен щаб, който работеше ежедневно, прилагайки превантивни мерки, търсене на решения и въвеждане на организационни промени. Своевременно бяха взети мерки за снабдяването на всички наши служители с лични предпазни средства и дезинфектанти; беше въведена организация за регулярна дезинфекция на всички помещения, повърхности, както и използваната транспортна техника; разписване на мерки, организация и контрол на тяхното прилагане и изпълнение; графици за получаване на материали и започване на работния ден през времеви интервали, за да се осигури дистанция и хората ни да бъдат опазени; офисните ни служители бяха обезпечени с необходимата техника и преминаха на дистанционен принцип на работа и т.н, и т.н. Смятам за ненужно да изброяваме повече, на всички ни е ясно какъв бич за обществото се оказа КОВИД 19. Спазването на всички въведени мерки и предписания необходими за да опазим хората си, доведе до логично и очаквано забавяне на изпълнението на поетите от нас ангажименти. Наложи се да се направят промени и реорганизация в графиците за доставки на материалите, преразглеждане на графиците за работа, промяна и удължаване на срокове, но всичко това беше контролирано в границите на разумното и необходимото, и резултатите, които постигнахме са удовлетворителни както за нас така и за нашите контрагенти. Най-важното е, че успяхме всички заедно да се опазим здрави и да продължаваме напред.

Райкомерс Конструкшън ЕАД е лидер в сектор ВиК вече 29 години, но какво различава компанията от всички останали?
Най-добрата оценка за това, какво различава компанията ни от всички останали и къде сме позиционирани в бранша, реално биха могли да дадат нашите контрагенти. Със сигурност обаче мога да кажа, че в „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД има три основни приоритета, на които държим безкомпромисно – компетентност, отговорност и качество. Ако обратната връзка, която ние получаваме от нашите Възложители във вид на референции за добро изпълнение, дългогодишните ни партньорства с фирмите, които ние през годините обезпечаваме с услуги за безизкопно полагане, минималният брой рекламации, рядко срещани по изпълнените от нас обекти, минималното текучество на кадри, както и значителния дял на дългогодишно работещите при нас служители са показателни, то те биха могли да дадат добра представа на драгите читатели за облика на Райкомерс , като партньор и работодател.

В заключение бих казал, че за себе си аз имам свой прочит на фразата „Целта оправдава средствата“. Или с други думи, за мен човек, за да е успешен - да той трябва да има цели, които да преследва, но в същото време трябва да има и принципи, на които да държи и отстоява, за да бъде разпознаваем и уважаван от другите. На всички трудолюбиви и амбициозни хора пожелавам успехи и най-важното бъдете здрави!