ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2020

Основният принцип в работата ни е да държим на думата си докрай

Разговор с Методи Велев, собственик и управител на Велев Машинъри

Основният принцип в работата ни е да държим на думата си докрай

Г-н Велев, бихте ли разказали за читателите на сп. Инфрабилд как се роди идеята да основете своя собствена фирма?
Името на фирмата, която основавах в края на 2017 година, не случайно е Велев Машинъри. То носи в себе си ясното послание за изградената репутация през годините, но и голямата лична отговорност за изпълнението на всеки проект от А до Я.

Професионалното ми развитие в сферата на минното и кариерното дело започна в края на 2008 година, когато станах част от екипа на Пауъртек България. В тази компания аз се обособих като специалист в областта на трошенето, пресяването и класифицирането на инертни материали и руди, което предопредели по-нататъшния ми път на развитие. След това се присъединих за кратко към екипа на Евромаркет Кънстракшън. По-нататък следват четири години и половина интензивна работа в ЛБ Сервиз, където основният акцент в моята дейност бе върху доставката на резервни части и консумативи за кариерна и минна техника.

Рецептата за успех на Велев Машинъри е не просто да предлагаш професионални решения в партньорство с водещи световни производители на минни и кариерни машини, но най-вече да изпълниш всеки един поет ангажимент и то съвсем точно и качествено.

Значи сте натрупали достатъчно опит с машините и затова сте се решили на тази стъпка?
По пътя на моето професионално израстване неизбежно се сблъсках с всички проблеми и слабости, от които изобилства бранша. Едни от най-съществените са липса на достатъчно инвестиции в следпродажбеното сервизно обслужване и съответно неговото много ниско ниво, разминаване между поети ангажименти и тяхното изпълнение и дори обещания, за които се оказва, че изначално е било ясно, че няма да бъдат изпълнени, и други подобни. С основаването на моя собствена фирма на практика реализирах своята изпитана през годините концепция за правене на бизнес - да държиш на думата си и наистина да направиш това, което си казал.

Така преди три години Велев Машинъри стана факт. Предметът на дейност на фирмата е инженеринг, проектиране, планиране, изграждане и сервизна поддръжка на трошачни и пресевни инсталации, т. е. цялостни решения за преработка на материали в кариерите и мините. За да осъществя моята бизнес концепция, аз лично се занимавам с всяко едно направление от фирмената дейност. Сервизната и ремонтна дейност например съм организирал на изключително професионално ниво в сътрудничество с няколко доказани имена от бранша, всеки от които е тесен специалист в своята област.

Кои са производителите, с които си партнирате успешно?
Основен партньор в областта на стационарните и модулните трошачни и пресевни инсталации е компанията Trio, част от Weir Minerals. Като официален представител за България на Trio, Велев Машинъри предлага пълната им гама от машини и оборудване за трошене, пресяване (на сухо и с миене), класифициране и сортиране на инертни материали от всякакви видове и размери. Производителностите са в голям диапазон и покриват потребностите както на съвсем малки кариери, така и на големи комплекси за добив и преработка на инертни материали. За мобилни трошачни и пресевни машини си партнирам с Tesab, една от популярните марки на българския пазар. Гамата на Tesab включва мобилни машини с верижна или колесна ходова част: челюстни, роторни и конусни трошачки, както и скалпиращи и класифициращи пресевни машини, в това число с измиване, и стакери. Но всичко това е с ясния личен ангажимент от моя страна, че всяко нещо, което е договорено по проекта, ще бъде съвсем точно и качествено изпълнено.