ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 4, 2021

Съвременни технологии и автоматизация при фрезите за асфалт

Самоходните машини за студено фрезоване на асфалтови настилки се появяват в края на 70-те години на ХХ в. За тези над четири десетилетия еволюция фрезите за асфалт се пре ...

Градски електротранспорт

Електротранспортът винаги е бил удобно и ефективно решение за придвижване в градската среда – тих, ефективен и позволяващ лесно спазване на графиците. Днес той се радва н ...

Подземна инфраструктура в скалисти терениПодземна инфраструктура в скалисти терени

Изпълнението на проекти от типа "Воден цикъл" през последните десетина години у нас показа в голяма степен неподготвеността на българските фирми да полагат подземни водоп ...