ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 4, 2021

БАВ проведе годишна среща по проект за сравнителен анализ (бенчмаркинг) във ВиК дружествата

Седмото по ред събитие бе открито от председателя на БАВ проф. Димитър Аличков и председателя на КЕВР доц. Иван Иванов.

„Координаторите от ВиК операторите, от цикъл 2020, отбелязаха ползите от участието си в проекта. Експертите споделиха своя полезен опит с новата, лесна за използване бенчмаркинг платформа, разработена от Дунавската водна програма, наречена Utility Benchmarking Program Platform (UBP). Тя дава възможност за сравнение на данни на български ВиК оператори с данни на техни колеги от Австрия и редица държави. Това ни мотивира да продължим своята дейност по проекта и да се съберем тук днес, за да дадем начало на още полезна работа по него“, коментира председателят на БАВ проф. Димитър Аличков. Срещата се осъществи с подкрепата на „Български ВиК холдинг“.

Традиционно годишната среща бе закрита с тематична игра, в които участниците доказаха своите инженерни умения в областта на ВиК, като си взаимодействаха за постигане на по-добри резултати. Споделени по време на играта бяха добри бизнес практики от специализираните компании – партньори на събитието.

Българската Асоциация по Водите (БАВ) за поредна година е бенчмаркинг координатор на българския хъб по него, като в края на март т.г. БАВ и участващите в проекта седем ВиК дружества от градовете Шумен, Търговище, Смолян, Перник, Видин и Благоевград и София-област направиха равносметка на постигнатото от тях през цикъл 2020, с данни за 2019 г. Това се случи на организиран от Асоциацията виртуален семинар на тема „Оценка на цикъл 2020“.

Сравнителен анализ (бенчмаркинг) е процес на сравняване на собствените бизнес процеси и постижения с тези на други организации с доказани най-добри показатели и/или с най-добрите практики в подобна сфера на дейност по определени критерии. С термина „бенчмаркинг“ може да бъде обозначен метод за усъвършенстване на дейността, който стъпва на някакви реално постижими еталони.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама