ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 4, 2021

ABB представи нова система за измерване на течове на газ

ABB представи нова система за измерване на течове на газ

HoverGuard, най-новото допълнение към мобилната система за отриване на течове на газ на ABB Ability, открива течове по-бързо и по-надеждно от използваните до сега устройства. HoverGuard бързо, безопасно и надеждно открива, определя количествено и картографира течове до 100m от газопроводи за разпределение и пренос на природен газ, събирателни линии, съоръжения за съхранение и други. Устройството автоматично генерира цифрови отчети, които обобщават резултатите и могат да бъдат споделени минути след извършването на проучване.

Свързаното с облак решение, което може да се използва за различни газове, е и първата система, базирана на безпилотни летателни апарати, която количествено определя три най-важни парникови газа - метан, въглероден диоксид и водни пари – непрекъснато по време на полет. Всеки парников газ влияе по различен начин на околната среда и присъства във въздуха в различни количества. Изключително бързата реакция и високата прецизност на анализатора позволяват на учените и изследователите да определят надеждно количествените потоци от парникови газове, което предоставя важна информация при изучаване на сложните екологични процеси, засягащи климата и замърсяването.

Патентована лазерна абсорбционна спектроскопия с подобрена кухина открива метан с чувствителност над 1000 пъти по-висока и над 10 пъти по-бърза от конвенционалните инструменти за откриване на течове. Тази чувствителност, заедно със скоростта на извършване на проучването, позволява на HoverGuard да открива течове, докато лети на 40m или по-голяма височина и при скорости по-големи от 88km/ч. Апаратът може да анализира 10-15 пъти повече земна площ в минута, като си служи с обикновени широкодостъпни безпилотни летателни апарати, способни да носят полезен товар от 3kg.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама