ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 4, 2021

Ecomondo се превръща в международен референтен хъб в света на зелената и кръговата икономика

Алесандра Астолфи, Бранд мениджър на Itailian Exhibition Group, отдел Green & Technology Division

Ecomondo се превръща в международен референтен хъб в света на зелената и кръговата икономика

Каква роля играе Ecomondo в международен аспект?
Ecomondo – водещото събитие за зелени технологии в Европа, организирано от Italian Exhibition Group, което тази година се завръща в присъствена форма от 26 до 29 октомври в изложбения център в Римини, Италия, за 24 години се превърна в основно място за срещи и разпространение на идеите за кръговата икономика и устойчивостта.

Неговият солиден опит му позволи в течение на годините да постигне желаното лидерство в Европа в областта на зелена икономика, а през 2021 г. той ще присъства на CDEPE (2-4 септември) – най-голямото изложение за опазване на околната среда в Китай. IEG е сред организаторите.

Ecomondo обединява в една платформа всички сектори на екологичния преход: отпадъци, вода, рекултивация, интегрирани услуги, енергетика, енергийна ефективност, устойчиви градове, мобилност и зелени инфраструктури, модели на кръгова икономика и опазване на природните ресурси за устойчиво развитие.

Освен това, паралелно с Ecomondo се провежда Key Energy, референтното събитие за възобновяеми енергийни източници, системи за съхранение, енергийна ефективност, възстановяване на градовете, устойчива мобилност, осветление и интелигентни мрежи за ускоряване на процеса към въглеродно неутрална икономика – основна цел на Зеления пакт на Европейския съюз.

Каква е мисията на Ecomondo?
Силата на Ecomondo се крие в стабилните взаимоотношения с италианските и европейските научни и правителствени институции. Най-изтъкнатите международни експерти и новатори в сектора присъстват на Ecomondo, за да обсъждат, споделят идеи и опит, да представят тенденции и новини и да разказват за най-добрите международни практики. Четири дни на вдъхновение за целия сектор, които превръщат Ecomondo в международен референтен хъб в света на зелената и кръговата икономика. Всяка година се провеждат повече от 150 конференции и кръгли маси, организирани благодарение приноса на Научния комитет – група от експерти и учени, която следи за качеството и научната достоверност на темите.

В центъра на дискусията е планът за възстановяване на Европейската комисия, който предвижда 206 милиарда за Италия. инструментът „Следващо поколение Европейски съюз“ е голяма възможност за развитието на Италия през следващото десетилетие, а със създаването на новия отдел за екологичен преход новото италианско правителство може да обърне повече внимание към осъществяването на целите, заложени в PNRP.

BКакво прави Ecomondo с наближаването на неговото присъствено издание?
Ecomondo и Key Energy изготвиха своеобразна „пътна карта“, която с целенасочени стъпки придружава компаниите от света на зелените технологии и възобновяемите енергийни източници към задълбочаване на новите сценарии, очертаващи се в бизнеса за устойчиво развитие. Това става с помощта на програмата „Дигитални зелени седмици“, разработена от авторитетните членове на научните комитети, под председателството на проф. Фабио Фава за Ecomondo и проф. Джани Силвестрини за Key Energy, която предлага тематично структурирани срещи, свързани с най-актуалните проблеми.