ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 5, 2021

Еднобандажните валяци

Качествено и равномерно уплътняване още от самото начало на земните работи осигурява товароносимостта, стабилността и устойчивостта на цялата пътна конструкция в дългосро ...

Полагане на силови кабели в градска среда

Кабелните технологии за пренос на електроенергия предлагат по-голяма сигурност в жилищния, търговския и обществения сектор, както и в малките и средни предприятия. Надежд ...

Методи за полагане на ВиК тръбиМетоди за полагане на ВиК тръби

В населените места водопроводните и канализационните мрежи са разположени под улици и булеварди. Прокарването на нова и поддържането на старата комунална инфраструктура и ...