ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 6, 2021

Бургас и Стара Загора ще са центровете с растеж през следващия програмен период

Другите опорни центрове за развитие на района са общините Сливен, Ямбол, Нова Загора и Казанлък. Общините от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол избраха своите 13 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие. Той ще има важна роля в първоначалното одобрение на проектите, които могат да бъдат реализирани с европейски средства. За област Бургас в Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район за планиране представители ще са Димитър Николов - кмет на община Бургас, Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, Иван Алексиев - кмет на община Поморие, Васил Едрев - кмет на община Айтос и кметът на община Руен Исмаил Осман.Представители на област Сливен ще са Стефан Радев - кмет на община Сливен, Николай Грозев - кмет на община Нова Загора. От област Стара Загора в Съвета влизат Галина Стоянова - кмет на община Казанлък, Живко Тодоров - кмет на община Стара Загора, Николай Тонев - кмет на община Гълъбово и Мариан Цонев - кмет на община Гурково. Област Ямбол ще се представлява от Георги Георгиев - кмет на община Тунджа и Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.
На срещата, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова представи новия регионален подход и интегрираните териториални инвестиции за бъдещия програмен период 2021-2027 г.
Тя подчерта ключовата роля на Регионалните съвети за развитие в процеса на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от фондовете на ЕС.