ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2019

Велико Търново показва новия облик на града с ГИС приложение

Велико Търново показва новия облик на града с ГИС приложение

08.11.2019
Общинска администрация Велико Търново стартира специализирано ГИС приложение "Новият облик на Велико Търново", с което по иновативен начин представя изпълнените проекти през последните 4 години. По този начин тя подпомага комуникацията с гражданите, като прилага на практика концепцията за съвременно електронно управление. За улеснение на гражданите и максимална прозрачност, чрез приложението върху онлайн карта на общината, е визуализирана информация за реализирани проекти, финансирани както от собствения и национален бюджет, така и по европейски програми. Приложението показва основна информация, заедно със снимков материал и точното местоположение на всеки един от проектите. Приложението е интегрирано на сайта на общината и е свободнодостъпно за всички заинтересовани страни. По този начин гражданите на община Велико Търново могат да получат информация в синтезиран вид, къде и какви инициативи са били реализирани през последните години, в това число модернизацията на образователна инфраструктура, подобренията на бизнес средата в Западна индустриална зона, множеството съхранени в автентичен вид градски пространства, ремонти на ключови булеварди, улици, обекти на обществената инфраструктура и много други. Приложението е базирано на ГИС платформата ArcGIS, което позволява на общината лесно да надгражда неговите функционални възможности в бъдеще.