ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2019

Вентех предлага нов продукт за измерване на остатъчния активен хлор във водата

Вентех предлага нов продукт за измерване на остатъчния активен хлор във водата

26.06.2019
Българската компания Вентех e специализирана в инженеринг и дистрибуция на оборудване за ВиК, дезинфекция на води и други технически решения. Продуктът за определяне на остатъчен хлор, който може да се свърже към SCADA система, е съвместна разработка на компанията и партньори от Европейския съюз, като целта е безкомпромисно качество на достъпна цена.
Продуктовото портфолио на Вентех обхваща разнообразни висококачествени продукти с приложение във ВиК сектора. Уредите за измерване концентрацията на хлор-газ във въздуха и на остатъчен хлор във водите. Новият комплект, предлаган от фирмата, е предназначен за непрекъснато измерване съдържанието на остатъчния активен хлор във водата, като има възможност генерираният сигнал да се включи към съществуваща SCADA система. Новият продукт ще помогне на ВиК операторите да оборудват с него критични точки и по този начин да разширят възможностите си за непрекъснато наблюдение в реално време на качествените показатели на подаваната питейна вода.
Асортиментът на Вентех включва още разнообразие от центробежни, мембранни, варелни и дозиращи помпи, хлор-газ дозиращи инсталации за дезинфекция на питейни или отпадъчни води и др.