ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2019

Виртген България с доставка на нови машини

Виртген България с доставка на нови машини

26.06.2019
От началото на 2019 година Виртген България достави редица нови машини на своите клиенти.
При Wirtgen най-продаваният модел фреза е от еднометровия клас, като при общо 6 доставени машини фигурират и фрези с работна ширина 1,3 m и 1,5 m. При асфалтополагачите редом с колесните машини Super 1603 с маса 5 m бе доставен и флагманът на Vоgele - Super 2100 с ширина на полагане до 9 м. На засилен интерес се радват и гумените валяци Hamm тип GRW 180, както и двубандажните валяци в 8 и 9-тонния клас.
Сервизният екип на Виртген България монтира и пусна в експлоатация 3 асфалтови бази Benninghoven с производителност 240 т/ч (2 броя) и 140 т/ч, като в момента в завода в Германия се произвеждат още 2 асфалтосмесителя за българския пазар.
Паралелно с доставката на машини, в новия търговско-сервизен компелкс на Виртген в Кривина до София бяха организирани и специализирани курсове за обучение на технически персонал в направленията фрезоване, студено рециклиране, асфалтополагане и уплътняване. Обученията се проведоха според стандартите на Wirtgen Group с участието на германски лектори от заводите на групата и специалисти от Виртген България.