ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 4, 2021

Изграждане на пречиствателна станция за питейна вода в Шумен

Изграждане на пречиствателна станция за питейна вода в Шумен

"Водоснабдяване и канализация - Шумен" ще изгради пречиствателна станция за питейни води.Предвидено е проектът да стартира в началото на месец октомври 2020г.и да бъде завършен за 18 месеца. Модерното съоръжение ще бъде изпълнено в съответствие с одобрения инвестиционен проект и се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.", съфинансирана от Кохезионен фонд и Република България. Капацитетът на пречиствателната станция е 45 л/сек при нормален режим на работа и 600 л/сек при форсиран режим. Към пречиствателната станция ще бъде изградена модерна лаборатория, която денонощно ще контролира показателите за качество на питейна вода. "Този мащабен проект е много важен за града ни. Това е инвестиция не само във водоснабдяването, а и в подобряването на градската и бизнес среда на Шумен. Ще наблюдаване и контролираме всяка стъпка от работата, за да гарантираме качествено и навременно изпълнение. Ще информираме обществеността редовно за всеки етап от изпълнението.", коментира Жанета Панайотова при подписването на договора.
Управителят на ВиК Шумен Жанета Панайотова и Димитър Пантелеев представляващ изпълнителя ДЗЗД "Кристална вода", подписаха договора за изпълнение на проекта.