ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2020

Ново прикачно устройство за настилане на почва и асфалт от Bobcat

Ново прикачно устройство за настилане на почва и асфалт от Bobcat

Новото прикачно устройство е разработено за спестяване на време и разходи за труд. То може да се използва за полагане на асфалт и други материали с цел изграждане на настилки, разширяване и ремонт на съществуващи пътища, засипване, настилане на фракции и асфалтиране на канали с положена подземна инфраструктура.Благодарение на възможността за странично изнасяне на устройството минитоварачът може да настила асфалт без да минава върху положения материал. Така финалната повърхност се запазва гладка и без отпечатъци. Новият прикачен инвентар се отличава с лекота на използване, почистване и поддръжка, за което главен принос има опростената му конструкция. Дебелината на настилания материал се регулира ръчно в диапазона 0-100 мм. Насочването на материала се извършва с помощта на плочи, които се регулират по хидравличен път. Може да се зададе напречен ъгъл до 5 градуса за следване на профила на терена с цел компенсиране на наклони.Новото прикачно настилащо устройство е с работна маса 675 кг и стандартна работна ширина 1900 мм (1960 мм е опция). Монтирано към минитоварача, то работи със средна скорост 50-120 м/мин, а необходимият хидравличен дебит е 45 л/мин при налягане 250 бара. Устройството е предназначено за монтаж на минитоварачи Bobcat, разполагащи със система Attachment Control (тя е стандартно оборудване за моделите с висок хидравличен дебит). Изисква се кратка първоначална настройка. Както останалия прикачен инвентар на Bobcat, новото устройство може да се монтира бързо и безопасно чрез бързосменника Bob-Tach.