ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 1, 2021

Повишаване на пътната безопаност на Автомагистрала "Тракия" от км 34 до км 46 от КМВ-системи за пътна сигурност

Повишаване на пътната безопаност на Автомагистрала

През новата 2021г. КМВ-системи за пътна сигурност продължава успешно да реализира водещи инфраструктурни обекти. През декември завърши монтажа на ограничителни системи на виадук на АМ "Хемус" при км 19 ляво платно. На съоръжението е монтирана над 1 км ограда от типа H4bW3 с предпазни мрежи.
За повишаване на безопасността сега довършваме монтажа на ограничителните системи на Автомагистрала "Хемус" от 57 до 78. В края на миналата година започна подмяната им в този участък като са монтирани над 40 км системи H2W4 в средна разделителна ивица, над 37 км H1W4 системи в банкета и над 1,4 км H2W3 системи за обезопасяване на недеформиращи се препятствия.
Важен обект, който стартира януари тази година е подмяната на ограничителните системи на Автомагистрала "Тракия" от км 34 до км 46. До момента са монтирани над 16 км H1W4 системи в банкета. Обезопасени са 19 билборда и 4 указателни табели със системи H2W3. На обекта ще бъдат монтирани още енергопоглъщащи елементи -двойни терминали Р4 и буфери R110, над 24км системи H2W4 и около 1 км от най-здравите системи H4b с предпазни мрежи.