ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2019

Подписаха договора за реконструкция на гара Казичене

Подписаха договора за реконструкция на гара Казичене

08.11.2019
Рехабилитацията на гаров комплекс Казичене е част от мащабния проект: "Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене", който се финансира със средства от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. Трите гари са разположени на железопътната линия София-Пловдив, която е една от най-натоварените в страната. Проектът включва пълна реконструкция на цялата инфраструктура на обекта и помощните технологични сгради и съоръжения, чрез внедряването на нови енергоефективни и високотехнологични модерни инсталации. Проектът предвижда изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на модерни интелигентни системи за отопление, климатизация, осветление, информация и други. След реализацията му гара Казичене ще осигурява комфортна, безопасна и достъпна среда за пътниците и персонала. Изпълнител на реконструкцията на гаров комплекс Казичене е ДЗЗД Казичене Билд 2018, състоящо се от фирмите Билдинг Комфорт, Трейс - София, Термо Консулт София. Стойността на договора е 1 115 653, 37 лв. без ДДС, а срокът му за изпълнение е 12 месеца. Строителният надзор ще се осъществи от ИКюИ Контрол, а договорът е на стойност 185 600, 00 лв. без ДДС. Реконструкцията на гаров комплекс Казичене се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.