ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2019

Предвижда се създаване на единна информационна система и регистър за ВиК отрасъла

08.11.2019
Информация за развитието на предоставяните ВиК услуги в страната, техните цени и други данни ще съдържат Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на Асоциациите по ВиК и ВиК операторите. Системата ще осигурява още публичен достъп до информация за основни показатели, одобрени в бизнес плановете на ВиК операторите, сред които и тези за намаляване на загубите на вода. В нея ще се вписват още базови данни за населените места, административни граници, водни обекти, растерни данни, транспортна инфраструктура, специализирани данни съгласно Закона за водите, както и проекти за планиране и развитие.
В регистъра ще се съдържа информация за общините в асоциациите и обслужваното население, документи от общи събрания, както и решения на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Достъпът до публичната информация в системата и регистъра ще се осъществява чрез интернет страницата на МРРБ. С приемането и прилагането на Наредбата ще се осигури прозрачност при предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги в страната.