ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2020

Приключи модернизацията на ПСОВ Китен

Приключи модернизацията на ПСОВ Китен

Модернизацията на пречиствателната станция в Китен е вече факт. Пречиствателната станция е напълно готова откъм строителство и оборудване. Извършени са и обученията на персонала. Предстои да се извършат финалните изпитания на всички съоръжения. След като станцията се въведе в експлоатация ще бъде предадена за стопанисване на ВиК Бургас. Действащата пречиствателна станция е изградена преди 37 години, а капацитетът и преди модернизацията е за 28 750 екв. жители. До стартиране на проекта за модернизация не е правено технологично обновяване на съоръженията. Обновената и модернизирана пречиствателна станция ще е с капацитет 13 500 кубични метра на ден, еквивалент от 55 хил. души дневно. Предвидена е работа на два режима - в активен сезон и извън сезона, когато средно в Приморско и Китен има под 7 хил. души. Ще се прилага третичното пречистване на водата със сместването на три компонента. Целите, които ще се постигнат с реализацията на проекта са постигане на устойчиво регионално развитие, подобряване в екологичното състояние и инфраструктура, подобряване на различните форми на развитие. В резултат на изпълнението на проекта ще бъде постигнато подобряване качеството на живот на населението на територията на Приморско и Китен.