ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2020

Продуктови решения за пътната инфраструктура от Юпитер Холдинг

Продуктови решения за пътната инфраструктура от Юпитер Холдинг

Юпитер Холдинг е изцяло българска компания с частен капитал. В предприятията на компанията работят над 320 висококвалифицирани служители и работници. Фирмите инкорпорирани в нея са: Юпитер 05 ООД с основен предмет на дейност производство, доставка и монтаж на: ограничителни системи за пътища; елементи за пасивна пътна безопасност /буфери и терминали/; шумозаглушителни стени; парапети и др. Дейността на дружеството е изключително отговорна и е пряко свързана с превенция за намаляване на произшествията по пътищата и обезопасяване на движението по тях. Продуктите са тествани и сертифицирани съгласно БДС-EN 1317.Юпитер Метал ООД е с основен предмет на дейност производство и доставка на: стълбове за контактна мрежа на ЖП инфраструктура; горещо поцинковани стълбове за електропреносната мрежа; горещо поцинковани метални, носещи конструкции за фотоволтаични системи; заземителни елементи.
ЗГП ООД е с основен предмет на дейност горещо поцинковане на стоманени конструкции, детайли, възли и изделия съгласно БДС-EN1461. Фирмата разполага с три завода за горещо поцинковане, а именно: Завод за горещо поцинковане - Пловдив, разположен на площ 25 112 кв.м. Размерите на ваната за поцинковане са дължина 13 м, широчина 1,6 м и дълбочина 3,2 м, което я прави най-голямата такава в България. Завод за горещо поцинковане в гр. Пловдив, който предлага горещо поцинковане чрез центрофугиране. Центрофугата за поцинковане е с размери височина 480 мм и диаметър 500 мм. Размерите на ваната са дължина 3,2 м, широчина 1,0 м и дълбочина 2,0 м. Завод за горещо поцинковане в гр. Каспичан, разположен на площ 23 400 кв.м и размери на ваната за поцинковане дължина 7 м, широчина 1,5 м и дълбочина 3 м.
Както и логистичен център в гр. София, Околовръстен път до кв. Казичене.
За повече информация посетете сайта на Юпитер Холдинг.