ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2019

Реконструират ПСОВ на общините Плевен и Долна Митрополия

Реконструират ПСОВ на общините Плевен и Долна Митрополия

23.05.2019
Със символична първа копка и водосвет на територията на Пречиствателната станция за отпадни води - с. Божурица официално стартираха строително-монтажните дейности за реконструкция на общата пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия. Обектът е част от мащабния проект "Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.".
До този етап на проекта: за град Тръстеник - изградени са 32 км канализация и 32 км водопроводна мрежа, за Долна Митрополия - 23 км канализация и 23 км водопроводна мрежа, за с.Буковлък - 10 км канализация и 10 км водопроводна мрежа, като тук дейностите са изпълнени на 95%, за село Ясен - канализационната мрежа е изпълнена на 84%, а водопроводната - на 32.2%. Изпълнението на обекта включва: подготовка на площадката; изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до новоизградените съоръжения; изграждане на нови съоръжения, където е необходимо - реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по пътя на водата и реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по линията за третиране на утайките.