ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2020

Химкомплект-Инженеринг достави първите дробилки Muffin Monster на Черноморието

Химкомплект-Инженеринг достави първите дробилки Muffin Monster на Черноморието

Представителят на Зулцер, Австрия, за дробилки Muffin Monster - Химкомплект- Инженеринг, достави за монтаж и експлоатация първите дробилки за открит канал за комплекс лесопарк Росенец, между Бургас и Созопол. Дробилките, окомплектовани с контролер за синхронна работа с помпи, са за две новопостроени Канализационни помпени станции в комплекса. Съоръженията дробилки Muffin Monster са подходящо решение за КПС за комплекси, където отпадъците във водите създават проблеми при експлоатация на помпите.Дробилките подпомагат гладкото протичане на потока без участие на персонал за непрекъснато обслужване на съоръженията. Летният сезон ще е първият старт на дробилки Muffin Monster за КПС на нашето Черноморие. Дробилките за отпъдачни води Muffin Monster предпазват последващите помпи, като смилат твърдите и влакнести отпадъци във водата. Могат да са монтирани заедно с помпата в една и съща шахта съгласно проекта. Използват се в помпени станции, където заместват решетките и обслужването им, в линии за обработка на утайки, в приемни станции за отпадъци, в междинни станции за пречистване преди градски пречиствателни станции, както и в затвори и обществени агломерации.