ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XV, брой 5, 2021

Настилките на SEMMELROCK изразно средство на площада във Враца

Настилките на SEMMELROCK изразно средство на площада във Враца

Първата обособена пешеходна зона в България беше реконструирана за първи път от своето създаване през далечната 1974 година. За реализацията на впечатляващата архитектурна концепция на проектантите от MIODESIGN, Semmelrock предложи интелигентни решения с оптимална функционалност и висока естетическа стойност. Със своя отличителен профил, настилката и плочите, вложени в проекта, покриват както действащите стандарти за качество, така и високите изисквания на професионалистите за разнообразие от формати и цветове. За да изпълни своята функция на свързващ компонент, който едновременно подчертава и съчетава отдeлните елементи изграждащи визията, са използвани форматите 30x20x8, 20x20x8 и 60x40x8 cm на фамилията Pastella. Комбинирани в цветове светло сив, охра и антрацит елементите на настилката "рисуват" емблемата на проекта - ДЪРВО, чиито корени, ствол и корона символизират триединството "минало, настояще, бъдеще". Повече за идеята в архитектурния ансамбъл, задачите които стоят пред обществените проекти и ролята на настилките за тяхното решаване споделят проектантите от MIODESIGN на уебсайта на Semmelrock.