ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2019

GRP тръби с яйцевиден профил за рехабилитация на канализация в Букурещ

16.08.2019
5200 m тръби Amiblu NC Line и 63 m кръгли тръби Hobas са инсталирани по метода на рилайнинг за подновяване на стара канализационна система, изградена от тухли, като част от голяма инициатива за модернизация на цялата канализационна система на Букурещ.
От 25 до повече от 100 години: това е сравнително напредналата възраст на канализационната система на Букурещ, което доведе до решение за обновяването й с цел повишаване на нейните ефективност и надеждност. Една от секциите за рехабилитация е особено предизвикателна - в близост до Парламента и стария град, където достъпът и пространството са ограничени.
В рамките на почти две години шест от седемте секции на остарялата канализация са реновирани успешно с тръби Amiblu NC Line - всяка с профили с различна ширина (780-1700 mm), височина (1200-2550 mm) и дебелина на стената (14-24 mm). В момента се доставя за последната част и се очаква инсталацията да приключи до края на тази година. Проектът за рехабилитация ще подобри защитата на околната среда и сигурността на водопроводната и канализационна системи на Букурещ и ще намали значително общите експлоатационни разходи.