СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина V, брой 6, ноември 2008

Първата покривна система с керамични керемиди представя Керамична къща Стралджа

Покривът е най-изложената на атмосферни влияния част на сградата и към него се предявяват много тежки изисквания. Той трябва да е красив, функционален, надежден в годините, да придава индивидуалност. За да отговори на тези изисквания, Керамична къща Стралджа окомплектова първата покривна система с керамични керемиди в България.

В нея са интегрирани керамични и некерамични аксесоари, които осигуряват практичност и сух монтаж. Осигурено е свободното напускане на водните пари от битовата дейност и отлично проветрение на подкеремиденото пространство. Всички покривни ръбове са завършени елегантно. Решени са присъединяванията към бордове и комини. Помислено е за излизането на антени, отдушници, гръмоотводи и слънчеви колектори. Подстъпите на гризачи и насекоми са изолирани. Детайлите се закрепват стабилно и надеждно.

Системата притежава и всички достойнства на керамиката: постоянен цвят и дълговечност, дължащи се на високото качество на глината; огнеупорност и добро шумопоглъщане (керамичните керемиди не създават шум под действие на вятъра и дъжда); не натрупват статично електричество и вероятността за падане на мълния е малка.
Керамиката е превъзходен топлоизолатор. Благодарение на относително голямата си маса (около 42 кг/м2) керемиденият покрив се нагрява бавно в горещите дни и бавно изстива при спадане на температурата. Тежестта на покривния материал е предимство, а не недостатък за това, че при евентуален ураганен вятър няма да излети. Освен това, в сравнение с по-леките покривни материали, сечението и броят на покривните греди при керемидения покрив се увеличават незначително. Керамичният покрив диша чрез капилярни пори, което обезпечава благоприятния микроклимат в сградата по всяко време на годината.
Системата е екологично чиста, произведена изцяло от природни суровини при напълно безотпадна технологията, без генериране отпадъци, замърсяващи околната среда.

Покривната система осигурява завидна устойчивост при явленията в реалния живот и даденостите на географското местоположение: студ - керамичните керемиди издържат резки спадове в температурата. Надвишаваме изискванията на БДС ЕN 539-2-25 цикъла на замразяване и размразяване; механични натоварвания и градушка – разрушаващият товар на огъване е 2.5кN и двукратно надвишава изискванията; слънчева радиация; киселинни дъждове; основна реакция на птичия тор; морски климат; не благоприятства развитието на бактерии.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини