СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина V, брой 6, ноември 2008

ГАЛЧЕВ ХОЛДИНГ отпразнува 15-годишен юбилей

ГАЛЧЕВ ХОЛДИНГ отпразнува 15-годишен юбилей

ГАЛЧЕВ ХОЛДИНГ отпразнува 15-годишен юбилей с над 600 гости - служители, инвеститори, търговски партньори, строителни предприемачи, архитекти, инженери, медии, представители на браншови организации и държавни институции.

Гостите, сред които: Председателят на Камарата на строителите в България -Симеон Пешов, Зам. Председателят на КРИБ – Саша Безуханова, народните представители Марина Дикова и Иван Гризанов; партньорите от Планекс – Христо Димитров, Балкан стар – Пламен Митев, Елана холдинг – Ваня Василева, Николай Калоянов - Балканстрой и много други, поздравиха домакините си – Главния изпълнителният директор на Галчев Холдинг – Николай Галчев и ръководния състав на компанията.

Поздравления за юбилея се получиха от Камарата на строителите в България, КРИБ, Софийската търговско-промишлена палата, Кметовете на София и Благоевград, Министерствата на труда на социалната политика и икономиката и енергетиката, Планекс, Енемона и други дългогодишни партньори и приятели на фирмата.

За приноса им към развитието на холдинга през последните 15 години с почетни плакети ГАЛЧЕВ ХОЛДИНГ бяха наградени инвеститори, партньори и служители. Сред наградените са Бертрам Ролман – собственик на Пирин текс, Гоце Делчев и едноименната марка Роллман, първият инвеститор, доверил се на строителните умения на фирмата; Д-р Дейвид Хюуайлър – президент на Американския университет в България, за който Галчев Инженеринг Груп изпълни няколко обекта в Благоевград и това му помогна да се наложи като строител в региона; Младен Мутафчиийски, инвеститор на Хелена ризорт. С почетни плакети си тръгнаха от тържеството и партньорите от Ондулин строителни системи, представлявана от Йордан Николов, АРДЕКС, представлявана от Стефан Костов и Бултерм, представлявана от Димитър Богданов.

Първата компания от ГАЛЧЕВ ХОЛДИНГ е регистрирана през 1993 г. в Благоевград с предмет на дейност в областта на строителството. Понастоящем холдингът обединява над двадесет дъщерни и асоциирани дружества, които предлагат на клиентите богато портфолио от дейности в област-та на строителството, търговията, инвестициите, туризма и спорта.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини