СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина V, брой 6, ноември 2008

Холсим създаде ново подразделение за производство на бетон в България

Холсим създаде ново подразделение за производство на бетон в България

Водещата световна компания за производство на цимент и инертни материали – Холсим – обедини дейността на компаниите Комарс и Ремос, за да създаде водеща в региона на Пловдив фирма за производство на готови бетонови смеси. Новото сформирование ще се нарича Холсим Бетон Пловдив и е пазарен лидер в Пловдив и региона.

Холсим Бетон Пловдив управлява четири производствени предприятия за агрегати и пет бетонови възела, с което осигурява навременни и гъвкави доставки на бетонна смес до обектите в региона.
“С обединението на Комарс и Ремос и преструктурирането им в една компания, носеща името Холсим целим да обединим най-доброто от традициите на Комарс и пазарните позиции на Ремос с глобалния опит и ноу-хау на Холсим. Холсим Бетон Пловдив ще се стреми не само да е лидер на пазара за производство на бетон в Пловдивския регион, но и да въвежда в България най-добрите съвременни технологии и практики. Новата компания ще продължи да инвестира в опазване на околната среда и природосъобразно производство като противовес на сивия сектор в индустрията ни.” отбеляза г-н Тома Гийо, изпълнителен директор на Холсим България.

Холсим Бетон Пловдив разполага с близо 100 служители, които вече работят за водеща международна компания. Дружеството планира увеличаване на инвестициите в квалификация на служителите и въвеждане на водещи мениджмънт и бизнес практики.
Холсим Бетон Пловдив ще се управлява от г-н Сава Чорбаджиев, досегашен изпълнителен директор на фирма Комарс: “Това, с което ще се отличим от останалите производители на бетон в България са високите технологии, иновационната политика и грижата за околната среда. Всички площадки за производство са оборудвани с модерна компютъризирана система за управление на производствения процес и лаборатория за следене на качеството, а камионите ни - с GPS системи, които позволяват оптимизиране и контрол на маршрутите и бърза реакция при поръчки на клиенти. По капацитетни възможности ние сме единствената компания в региона, която може да обслужва големи обекти в бързи срокове и с гарантирано качество на всяка доставка”.

Според прогнозите на Холсим, пазарът на готови бетонови смеси в България ще нараства устойчиво в близките три години, като през 2008 г. ще надмине 10 милиона кубически метра. Без придобиване на нови компании, до 2012 Холсим Бетон Пловдив ще увеличи производството на бетон до 500 000 кубически метра годишно само в региона на Пловдив.
Според г-н Чорбаджиев, водещите технологии, оптимизираните бизнес процеси и качественият продукт са основните конкурентни предимства на компанията: “Практиката ни показва, че клиентите търсят оптимално съотношение между цени и качество, а ние можем да им го гарантираме, чрез технологиите и бизнес процесите, въведени от Холсим.”

Холсим е световен лидер в производството на цимент и инертни материали с най-разклонената производствена мрежа в света, включваща над 265 предприятия в над 70 страни на всички континенти. Компанията произвежда също бетон и асфалт и предлага богата гама от свързани с тях услуги. Холсим стъпва на българския пазар през декември 1997 г. с приватизацията на циментовия завод край с.Бели извор, Враца. В портфолиото на Холсим в България освен Холсим Бетон Пловдив влизат циментовите заводи в Бели извор и Плевен и едни от най-големите предприятия за добив и производство на инертни материали - “Холсим Кариерни материали” - София и “Холсим Кариерни материали Пловдив”.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини