СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина V, брой 6, ноември 2008

Фирма Строително предприемачески холдинг пусна в експлоатация пречиствателната станция за отпадни води в Пазарджик

Фирма Строително предприемачески холдинг пусна в експлоатация пречиствателната станция за отпадни води в Пазарджик

Финансираното по програма ИСПА съоръжение е едно от най-големите в страната и ще обслужва над 120 000 души

В Пазарджик беше пусната в експлоатация пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ). Изпълнителят на проекта за изграждане на съоръжението, консорциумът Строително предприемачески холдинг и испанската компания Аксиона Агуа С.А. официално пусна в експлоатация съоръжението на организирана за целта церемония, състояла се в края на месец септември. Станцията ще обслужва над 120 000 души и е една от най-големите в страната, а в изграждането й са използвани най-съвременни технологии. В строителството на пречиствателната станция са инвестирани над 10.7 млн. евро по проект по програма ИСПА, управляван от МОСВ.

Проектът на пречиствателната станция за третиране на отпадъчните води от Пазарджик беше одобрен от Европейската комисия през 2001 г, а строителството започна през месец април 2005 г. Възложител е Министерство на околната среда и водите. „Строителството приключи в срок – до края на август, съгласно договора и допълнителните споразумения към него”, заяви Румен Митов, директор на Строително предприемачески холдинг.
На официалното откриване на съоръжението присъстваха министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров, заместник министърът на околната среда и водите Любка Качакова, Георги Георгиев, управител на Строително преприемачески холдинг, г-н Хулио Сорийа, представител на Аксиона Агуа С.А., областният управител на област Пазарджик Георги Петърнейчев, кметът на град Пазарджик Тодор Попов и други представителни личности.

С изграждането на пречиствателната станция за отпадни води се постигат част от заложените цели за събиране и третиране на градските отпадъчни води в съответствие с националните и европейските изисквания по опазване на околната среда.
В рамките на извършените строителни работи е изпълнено техническо подобрение на етапа на предварителното третиране на отпадъчните води, което осигурява механично отстраняване на едрите отпадъци, съдържащи се в тях. Повишен е капацитетът на помпената система, осигуряваща транспортирането на допълнителни товари и отпадни води. Извършени са възстановителни строително-монтажни работи по канализацията в старата индустриална зона на град Пазарджик. Рехабилитиран е и старият колектор към пречиствателната станция.

Проектът включва изграждането на колектори за битови отпадни води, колектори за промишлени отпадни води и съответните помпени станции. Пречиствателната станция има капацитет за третиране на 52 000 кубични метра отпадни води дневно. В нея водата се обработва чрез най модерни технологии за механично, химично и биологично пречистване. Съоръжението разполага с двоно електрическо захранване, трансформаторна станция, четири центъра за контрол на моторите и съответните системи за автоматизация.
Строително-предприемачески холдинг (СПХ) е най-голямата компания в областта на водите в България. Тя е единствената българска компания, която покрива всички изисквания и европейски стандарти, необходими за главен изпълнител на пречиствателни станции за отпадни води. В момента холдингът изпълнява множество водни обекти.

Холдингът е основан през 2002 г. и се ползва от богатия опит на дъщерните си компании, чиято дейност датира още от 1990 г. и покрива целия диапазон на строителния процес. Чрез дъщерните си фирми СПХ изпълнява обекти както в инфраструктурното, така и във високото строителство.
Аксиона Агуа С.А. е най-голямата испанска компания в областта на оползотворяването на водите.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини