СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина V, брой 6, ноември 2008

Autodesk подписа лицензионно споразумение с Ambercore Software

Autodesk, Inc. подписа споразумение с Ambercore Software за лицензиране на тяхната технология "облак от точки" (point cloud technology) и нейното включване в бъдещи версии на софтуерните продукти на Autodesk. Облаците от точки са изключително големи файлове с данни, които обикновено се създават с помощта на лазерно сканиране, геодезическо заснемане с висока резолюция или фотографиране от въздуха LIDAR (Light Detection and Ranging).

Те предоставят по-точно представяне на съществуващите условия, независимо дали става въпрос за теренна повърхност, градски център, автомагистрала или мост, или дори за интериора или екстериора на сграда.

Технологията "облак от точки" на Ambercore Software ще даде възможност на клиентите да разчитат, съхраняват, индексират и възпроизведат бързо изключително големите набори данни, свързани с лазерно сканиране и LIDAR. Като резултат от това, те ще могат да визуализират и анализират по добре данни в 3D, както и ще могат да изграждат 3D модели с висока прецизност. Примери за предимствата, от които ще могат да се възползват клиентите, включват следното:
С новата технология клиентите, които работят в областта на архитектурното проектиране, инженеринга и строителството, ще могат да използват мощта на моделирането на строителната информация (BIM) по-рано в жизнения цикъл на проекта. Предоставяйки възможността в процеса на проектиране да се интегрират данни LIDAR с висока точност, се създава основа за по-бързото създаване на по-точни проекти. Това е от изключителна полза за специалистите, които се занимават със строително проектиране на пътища и магистрали.
Местното правителство, клиентите от ютилити и телекомуникационния сектор с помощта на иновацията ще могат да увеличат до максимум възвръщаемостта на своята инвестиция в широкомащабно картографиране LIDAR и инфраструктурни проекти.

"Технологията "облак от точки" на Ambercore Software ще позволи на клиентите на Autodesk да включват изключително големи и много точни LIDAR данни в процеса на проектиране и управление на инфраструктура," отбелязва представителен говорител на Autodesk. "Включването на тази технология в портфолиото на геопространствени софтуерни продукти и решения за моделиране на строителната информация означава, че нашите клиенти ще могат да стартират дигитален модел по-ранно в процеса на проектиране или ще могат да увеличат точността и детайлността на съществуващите инфраструктурни бази данни. Като резултат от това те ще могат да създават по-точна проектна и картографска информация и да използват тази информация, за да визуализират, симулират и анализират проекти преди те да бъдат построени."

Прелисти броя

още в рубриката

Новини