СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина VII, брой 2, април 2010

АББ завърши чисто новата 110/20 кВ подстанция ЕТЦ в Хермес Парк – София

Новата подстанция, захранваща целият ЕТЦ, бизнес офиси и търговската площ в близост е вече в експлоатация

София, 13 април, 2010 – АББ завърши чисто новата 110/20 kV ЕТЦ подстанция, чиито собственик е Карфур България АД и Юропиън Трейд Център ЕООД. Намиращата се в София подстанция, доставя електрическа енергия за целия Юропиън Трейд Център и ще осигури стабилността и сигурността в електрозахранването за близо 250 000 кв.м. търговска и офис
площ.

Подстанцията е свързана към две въздушни линии 110 kV, собственост на НЕК, чрез 110 kV кабел и е с два силови трансформатора всеки с мощност 31 MVA.

Главният изпълнител на проекта е АББ България, отговарящ за проектирането, доставката на оборудването, дизайна, изграждане и въвеждането в експлоатация на подстанцията.

„Творческия модел използван при 110/20 kV ЕТЦ подстанция показва още веднъж отговорността на АББ да доставя на своите клиенти енергийно-ефективни високотехнологични
решения, водещи до спестяване на енергия и опазване на околната среда.” – каза Петер Симон, изпълнителен директор на АББ в България.

110/20 kV-та подстанция е инсталирана в сградата на Хермес Парк. Цялото място което заема самата подстанцията е голямо колкото две паркоместа за ТИР.

Подстанцията е изградена като единична шинна система на 110 kV. За връзката със съществуващият въздушен електропровод са използвани две кабелни линии 110 kV, всяка с дължина 980 м. Подстанцията на страна 110 kV е оборудвана с два PASS MO модула (всеки с два прекъсвача) – хибридно оборудване на АББ с SF6 (елегаз) изолация.

Отлично предимство на тази идея е не само, че пространството е значително намалено в сравнение със стандартна подстанция, но също така надеждността на захранването е повишено драстично. Контролната система на АББ позволява управлението на подстанцията без персонал и плавна интеграция в системата за сградно управление на Хермес Парк.

Съвременното оборудване използвано в този проект е доставено от заводите на АББ в Чехия, Швеция, Италия, Германия и България. Проектът бе завършен за кратък период от време – 14 месеца.

Специфичните характеристики на подстанциите изградени от АББ са високата степен на надеждност на системите, лекота при експлоатацията, ниски разходи за поддръжка, както и
ползите от опазване на околната среда.

АББ функционира в България чрез три компании разположени на пет места в страната и към момента има над 600 служители.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини