СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина VII, брой 3, май 2010

Фирма Превента тества защитни облекла в условия имитиращи пожар

В края на месец април на територията на фирма Превента се състоя уникално събитие. От Женева, Швейцария пристигна мобилна лаборатория на фирмата Du Pont, в която се проведоха серии изпитвания на специални защитни облекла в условия на огън/пламък и високи температури.

Тестването се осъществи на ТЕРМОМЕН – манекен с реални размери, снабден със 122 термосензора. DuPont ТЕРМОМЕН демонстрира симулация на ситуация пламък-огън и предсказва степента и мястото на увреждания от изгаряне на тялото, като показва най-високото ниво на защита, което може да се очаква, когато се носят правилните лични предпазни средства за работа. Защитните облекла се обличат на манекена и той се излага на въздействието на открит пламък и температура до 1000°С, осигурени от 12 газови горелки. Сензорите отчитат температурата на различни места върху повърхността на манекена за определено време. Данните се обработват от компютър и получените графики показват местата с изгаряния трета и втора степен, които биха се получили върху човешкото тяло в реални условия.

Върху ТЕРМОМЕН бяха тествани еднослойни и многослойни трудногорими облекла, предназначени за защита от термични въздействия – контактна, конвекционна и лъчиста топлина, искри и пръски разтопен метал, огън и пламък.

Особен интерес за гостите на събитието представляваше изпитването на многослойните пожарникарски облекла с марка ВЕСКО, които отговарят на изискванията на ЕN 469 + A1. Те бяха изложени на въздействието на открит пламък за 8 секунди, двойно по-продължително време в сравнение с еднослойните защитни облекла. Присъстващите се убедиха, че използването на синтетични текстилни материали със специални свойства, произведени по върхови технологии на основата на влакната Nomex® на Du Pont и качествената изработка на облеклата осигуряват надеждна защита при гасене на пожари. След теста се установи, че изгарянията са по-малко от 10%, от които 7% е главата която не е защитена. Шансовете за оцеляване надвишават 90%.

Защитните облекла с марка ВЕСКО се произвеждат от фирма ЕТ Веселин Стоичков-ВЕСКО по модерна технология на съвременно оборудване, спечелено по програма ФАР. Фирмата е единствен производител на работни и защитни облекла в България, който притежава собствени продуктови сертификати, издадени въз основа на „СЕ изпитване за тип”, осъществени в Европейски нотифицирани лаборатории. Сертификатите са четири, в това число два за пожарникарски защитни облекла, един за облекло за леяри и един за облекло за защита от студ.