СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина VII, брой 3, май 2010

Мева България представи подземни контейнери за комунални отпадъци

На презентация, организирана от фирма Мева България, беше представено едно иновативно решение за събиране на комуналните отпадъци – градските системи с подземни контейнери. Гости на презентацията бяха представители на министерства, на местната власт, урбанисти, фирми за извозване на отпадъци и консултантски фирми.

В началото на презентацията лекторът Вилен Байер представи най-технологично развития вариант на използване на градски системи с подземни контейнери. Тези системи са много разпространени в Холандия и могат да бъдат обслужвани само от един човек. Самият камион автоматично изважда контейнера и изсипва съдържанието му, което се компактира с варио преса. Контейнерите могат да са оборудвани със система за отчитане на запълнеността, благодарение на която с използване на компютърна програма да се изчисли оптималният маршрут на камиона, така че да се обслужат само пълните кофи.

Това е една „технология от 22 век”, която има редица предимства и удобства, но все пак по-широко използвани в Европа са по-опростените системи, чието внедряване и използване е по-икономично. Те могат да бъдат изцяло закопани или полуподземни, като се предлагат различни решения за вида и размера на шахтите, както и формата и разположението на надземното тяло.
Мева произвежда две системи с изцяло подземни контейнери – TOP и KLAP. Те се състоят от бетонна шахта в която се разполага стоманения контейнер (със стандартен обем 5 или 3 куб.м) и вътрешната обезопасителна платформа, която предпазва от падане в шахтата на обслужващия персонал. Над контейнера се оформя пешеходна площ с различни варианти на покритието (гумен рециклат, паваж, естествен камък, релефна ламарина) и се разполага надземната част. Те се характеризират с отлична обработка на повърхността – неръждаема или поцинкована стомана, покрита с прахова или синтетична боя. Отворите могат да бъдат за изхвърляне на разделен и смесен отпадък.

Контейнерите се изпразват с помощта на система с две куки, напълно идентично с изпразването на надземни контейнери тип „иглу”, т.н. „долно изсипване”. Стандартният им обем е 3 или 5 куб.м, като има възможност за изработка и на други обеми по желание на клиента.
Използването на подземни контейнери дава възможност за понижаване на разходите за извозване на отпадъците, като представя една по-естетична, по-практична, по-хигиенична и по-безопасна алтернатива за градската среда.