СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина VII, брой 3, май 2010

ZetaReticuli BG и URMET представиха решения за енергоефективно улично осветление

На 23 април в хотел Шератон, София се състоя представяне на системата за улично/публично осветление на италианската фирма URMET TLC - една от водещите италиански компании в областта на телекомуникационните технологии, сградната автоматизация и системите за сигурност.

Предлаганите от компанията решения се базират на LED технологията (светоизллъчващ диод като източник на светлина). Диодното осветление се счита за най-модерното и технологично напреднало, поради насочеността на светлината, липсата на газ и замърсители в осветителните тела, високата гъвкавост и регулируемост (интензитет, цвят, ъгъл на падане), и ниския разход на енергия.

Джанлука Артидзу, завеждащ Дирекция Green Economy в URMET, представи разработения и патентован от компанията „интелигентен” уличен лампион ULEDbox, позволяващ осветяването на публични обекти (магистрали, градски улици и извънградски пътища и други) с максимално спестяване на енергия, променяйки осветеността според реалните нужди на самия обект. Енергоспестяващият ефект варира, според използването, от 20% до 80%, или средно 40 - 50%.
ULEDbox е компактна и мощна лампа за улично осветление, произведена от висококачествени материали с дълъг живот и възможност за възстановяване, регенерация и рециклиране. Светлинния поток, който генерира, е без дисперсии и сенчести зони, което подпомага максимално сигурността на пътя. Лампионът има възможност да бъде снабден със системи за дистанционно управление и контрол с различни вградени функции, които допълнително да оптимизират работата му.

Представени бяха и различни специализирани продукти за осветяване на исторически сгради и монументи, както и старинни градски центрове. URMET предлага и разнообразни решения за вътрешно осветление.

В представянето взе участие и Масимо Равера, Управител на фирма ZetaReticuli BG, представляваща URMET за този проект.
Презентацията се радваше на голям интерес от срана на кметове, представители на общини и публични институции. Актуалните теми за съвременните проблеми на уличното осветление породиха редица коментари и конструктивни дискусии.